Back to top

Segueixen les remodelacions per aplicar la LRSAL

Informa: JORDI OLÀRIA GRAS

La Lleide Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local es comença a palpar a Reus. El govern municipal vol aprovar, al ple de divendres, la limitació dels sous dels carrecs directius dels ens que depenen de l'Ajuntament. La mateixa reforma també reduirà el nombre de membres dels seus òrgans de direcció.

DECLARACIONS: Carles Pellicer, alcalde de Reus.