Back to top

Seguint les recomanacions del nou certificat energètic pels habitatges, es pot estalviar un 50% d'energia a les llars

Des de l’1 de juny, una nova normativa obliga tots els immobles ja existents que estiguin en venda o lloguer a tenir un certificat d’eficiència energètica. Un document informatiu que té una vigència de 10 anys i que va acompanyat d’una sèrie de recomanacions per fer l’habitatge més eficient. Nosaltres hem acompanyat un arquitecte tècnic del Col·legi de Tarragona per veure quin és el procés que s’ha de seguir.

Calcular la superfície útil de l’habitatge, comprovar els espessors i les característiques constructives dels tancaments, mesurar les dimensions de totes les obertures a l’exterior, comprovar quines instal·lacions hi ha per escalfar o refrigerar l’espai, i finalment determinar l’orientació del pis. Aquests són els passos que cal seguir per saber si és eficient el consum energètic en un habitatge. A partir d’aquí es podrà determinar quina lletra li correspon en una escala de la A, pels menys contaminants, fins a la G, pels que més energia consumeixen.

Molts cops, per tal de calcular tots els paràmetres d’una forma més exacta, els tècnics encarregats de certificar energèticament un edifici es recolzen en altres professionals que disposen d’instruments com aquest, una càmera termogràfica.

Fer un certificat d’un habitatge tipus, d’uns 80 metres quadrats, pot costar entre 200 i 250 euros, i seguint les seves recomanacions es pot aconseguir un estalvi energètic de més d’un 50%. Cal recordar que només poden realitzar certificacions energètiques en habitatges arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers industrials i enginyers tècnics industrials.