Back to top

El Servei d'Assessorament del Deute Hipotecari tramita el doble d'expedients que l'any passat

Informa: ELIZABETH LÓPEZ

Els 2 anys de funcionament del servei d'assessorament sobre el deute hipotecari evidencien que les dificultats econòmiques de les famílies van en augment. I es que enguany s'han atès el doble de persones que l'any passat amb risc de perdre el seu habitatge. La principal diferència és que les entitats bancàries ja comencen a donar facilitats perquè les famílies es  puguin acollir a la dació en pagament.

DECLARACIONS: Miquel Domingo, regidor d'Arquitectura i Urbanisme de l'Ajuntament de Reus.