Back to top

S’habilita a la seu electrònica de Reus un espai d’atenció al contribuent

En aquest punt s'agrupen els pagaments de tributs en línia, el calendari del contribuent, el fraccionament de pegament i les autoliquidacions. Per tal de salvar la bretxa digital, s'han incorporat dues opcions noves, adreçades a les persones amb poca capacitació tecnològica

L’Ajuntament de Reus ha habilitat a la seu electrónica un espai destacat i personalitzat d’atenció al contribuent on s’agrupen el pagaments de tributs en línia; el calendari del contribuent amb la informació actualitzada arrel de la crisi sanitàri a; el fraccionament de pagament dels tributs en termini especial i les autoliquidacions.

La secció incorpora dues opcions noves, orientades a salvar la bretxa digital. Opcions pensades per a persones amb poca capacitació tecnològica a qui algú altre els acompanya en el tràmit per Internet, però sense la identitat digital del contribuent.

D’una banda, s’ha habilitat l'opció d'obtenir un rebut pendent sempre i quan estigui dins el període de pagament voluntari i poder-lo pagar a partir d'un número identificació i referència d'un rebut d'un any anterior, sense necessitat d'accedir a la Carpeta Ciutadana.

D’altra banda, es facilita consultar el detall d'un rebut carregat d'un impost per domiciliació bancària a partir de la identificació d'unes determinades referències. Es dona resposta així -sense haver d'accedir a la carpeta ciutadania ni recórrer a l'atenció presencial o telefònica- als dubtes d'un col·lectiu de contribuents que sovint gestiona el Servei d'Atenció i Informació al Contribuent (SAIC) en relació a consultes de què se li ha carregat per domiciliació bancària.

Transformació digital com a eina d'innovació

L’Ajuntament de Reus està apostant per la transformació digital, com a eina d’innovació per fer un salt qualitatiu en la millora permanent tant del funcionament dels serveis com de l’optimització dels recursos.

Des de la seu electrònica municipal es poden fer tràmits per mitjans electrònics sense necessitat de fer-ho presencialment; i la Carpeta Ciutadana és un espai personal que facilita la relació administrativa entre l'Ajuntament de Reus i la ciutadania, on l'usuari pot consultar l'estat dels seus expedients, les seves notificacions i les dades personals.

Paraules clau:

Notícies relacionades