Back to top

Simulacions de darrera generació per a futurs metges

Atendre un pacient simulat inconscient o respondre a una aturada cardíaca. Aquests són alguns dels reptes als que s'enfronten els estudiants de medicina de la Universitat Rovira i Virgili als tallers del Centre de Formació i Innovació en Simulació Josep Maria Martínez Carretero. L'objectiu: aplicar els conceptes teòrics de les aules a situacions clíniques reals.
La manipulació de maniquins és un dels tallers del Centre de Formació i Innovació en Simulació Josep Maria Martínez Carretero.

Acaba d'arribar un pacient inconscient a urgències i necessita atenció immediata. Tres joves s'afanyen a esbrinar què li passa i seguir amb el protocol. No és un cas real, però en pocs anys podria ser-ho. Aquest és un dels diversos tallers de simulació que la Universitat Rovira i Virgili ofereix als alumnes de la facultat de medicina de Reus. L'objectiu: plasmar els coneixements rebuts a l'aula en un entorn controlat. "El projecte consisteix en utilitzar instruments de simulació clínica per l'aprenentatge dels alumnes i garantir que ells assoleixen les competències que hem definit", afirma el degà de la Facultat de Medicina a la URV, Antoni Castro.

Des de l'any 2016 el Centre de Formació i Innovació en Simulació Josep Maria Martínez Carretero organitza activitats amb l'objectiu de promoure les pràctiques mèdiques, tant pels alumnes com per persones alienes al camp de la medicina. En aquest cas, s'utilitza un maniquí multifuncional de darrera generació i la consulta es converteix en un plató, amb càmeres i micròfons que enregistren l'activitat. "L'alumne es troba amb un problema determinat que ha de resoldre, i amb els recursos que tenim enregistrem el que fa l'alumne per a què després ell vegi com ho ha fet i pugui millorar", afegeix Antoni Castro.

Aquesta no és la única activitat que es fa des del Centre de Formació i Innovació. Durant els sis anys de carrera, els 1200 alumnes de la facultat passen per diversos tallers, com la manipulació de maniquins o les consultes simulades amb actors que fan de pacients. Uns tallers que traspassen les classes teòriques i els donen una visió real de quina serà la seva futura professió.