Back to top

El Síndic Municipal planteja prohibir fumar a la via pública

El Síndic Municipal de Greuges ha exposat l'informe del darrer any al plenari municipal d'aquest dilluns. Tot i que ha començat la seva exposició destacant que els temes principals de queixa han estat relacionats amb les persones més desfavorides, ha reconegut que els motius dels expedients oberts són diversos.
El Síndic Municipal planteja prohibir fumar a la via pública.

El Síndic Municipal de Greuges, Pere Pagès, ha destacat que en comparació amb el 2016, han augmentat en un 8% el nombre d'expedients oberts, arribant als 301 casos. Ha subratllat que ha estat en l'àmbit del Benestar Social on s'han atès més qüestions.

En aquest sentit, ha proposat la constitució d'un cos de voluntaris per actuar en l'àmbit del sensellarisme i les persones indigents. Així mateix, un altre dels temes estrella han estat les queixes rebudes en relació al soroll a les portes de locals nocturns i terrasses. Pere Pagès ha proposat que 'es plantegi prohibir fumar al carrer, tal com es fa amb l'alcohol, o reduir-ho a zones concretes'.