Back to top

Economia domèstica

CAPÍTOL 20: Objectius financers

No hi ha fórmules màgiques per gastar menys, però ens serà més fàcil si racionalitzem les nostres despeses. Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens dóna totes les claus per estalviar amb consciència.

 

CAPÍTOL 19: El cas del Banc Popular

Què ha passat amb el Banc Popular? Per què s'ha venut per 1 euro? Què passa a partir d'ara? Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens dóna totes les claus per entendre aquest escàndol.

 

CAPÍTOL 18: Ordenació financera

Què cal prioritzar? Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens resol tots els dubtes en el següent vídeo. 

 

CAPÍTOL 17: Avantatges fiscals en la declaració de la renda 

Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens explica tot allò que cal saber abans de fer la declaració de la renda. 

 

CAPÍTOL 16: Especulació vs inversió. 

Quins són els seus objectius? Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens explica les diferències. 

 

CAPÍTOL 15: Passos a seguir per invertir

Quins passos hem de seguir per invertir? Com podem definir una bona estratègia? Existeix alguna tàctica? Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens dóna totes les claus. 

 

CAPÍTOL 14: Estalviador vs inversor

Quines diferències hi ha? Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens explica tots els detalls en aquest vídeo. 

 

 

CAPÍTOL 13: Traspàs de fons d'inversió

Sabies que Espanya és l'únic país europeu que pot canviar d'un fons d'inversió a un altre sense tributar? Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens explica tots els detalls en aquest vídeo. 

 

CAPÍTOL 12: Què és un ETF?

L'ETF, també anomenat Fons d'Inversió Cotitzat, és un fons d'inversió on les participacions es negocien igual que les accions. Quina diferència hi ha entre aquest tipus de fons i el tradicional? Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens explica tots els detalls en aquest vídeo. 

 

CAPÍTOL 11: Com classifiquem un fons d'inversió? 

Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens explica tots els detalls en aquest vídeo. 

 

CAPÍTOL 10: Qui intervé en un fons d'inversió?

Qui té la responsabilitat de buscar rendibilitat? Quines diferències hi ha entre el gestió i el dipositari? Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, respon a totes aquestes preguntes en el següent vídeo. 

 

CAPÍTOL 9: Fons d'inversió. 

Un fons d'inversió és una eina per invertir els diners de manera col·lectiva. Però, com es calcula? Quan es publica el valor de la participació? Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens explica tots els detalls en aquest vídeo. 

 

 

CAPÍTOL 8: Renda variable (borsa).

La renda variable no ens garanteix cap rendiment de futur. L'empresa no pacta un tipus fix amb l'inversor, sinó que la rendibilitat vindrà donada per un tipus variable lligat a l'evolució de l'empresa. Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens explica tots els detalls d'aquest tipus de renda. 

 

CAPÍTOL 7: Renda fixa.

Què és la renda fixa? Quina diferència hi ha amb un dipòsit? Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens explica tots els detalls de la renda fixa, com els riscos, els tipus d'interès i el seu rendiment. 

 

CAPÍTOL 6: Dipòsit bancari.

Què és un dipòsit bancari? És un contracte de préstec entre un particular o empresa i el banc. A canvi d'aquest préstec, el banc ens paga uns interessos. Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens explica tots els detalls i tipus de dipòsits bancaris. 

 

CAPÍTOL 5: Comprar o llogar. Què és millor?

Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens explica els aspectes financers i les variables no econòmiques que cal tenir en compte a l'hora de decidir si comprar o llogar un habitatge. 

 

CAPÍTOL 4: L'estalvi sistemàtic de manera periòdica. 

Què vol dir això? Estalviar mensulament o d'una manera periòdica per un objectiu futur. Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens explica què ens aporta l'estalvi. 

 

CAPÍTOL 3: L'estalvi. 

Què és l'estalvi? És canviar present per futur. Sembla que després d’uns anys força complicats a causa de la crisis que encara ara estem vivint, l’estalvi es comença a recuperar. Això és important ja que vol dir que el present ens està donant suficient corda per poder pensar en el futur. 

Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens explica el pas que hem de donar per obtenir rendibilitat pel nostres estalvis.

 

CAPÍTOL 2: Tipus d'ingressos i despeses. 

És importantíssim tenir classificats els nostres ingressos i sobretot les nostres despeses. Però, quins tipus hi ha? Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens ho explica i destaca la necessitat d'estalviar si volem tenir un futur nosaltres i les generacions que ens segueixen.

 

CAPÍTOL 1: Necessitat del pressupost familiar.

Com podem millorar la nostra cultura financera? Com volem que sigui la nostra economia domèstica en el futur? Gerard Domínguez, assessor financer de GVC Gaesco Reus, ens explica la necessitat de portar un cert control de les nostres finances.