Back to top

115 denúncies en una setmana a usuaris de bicicleta i patinet elèctric

Del 10 al 16 de gener, la Guàrdia Urbana va dur a terme una campanya preventiva de control de ciclistes i usuaris de vehicle de mobilitat personal

La Guàrdia Urbana de Reus ha aixecat un total de 115 actes de denúncia en matèria de seguretat viària durant la setmana que ha portat a terme la campanya preventiva de control de ciclistes i usuaris de vehicle de mobilitat personal, entre els dies 10 i 16 de gener. Es tracta de la primera campanya preventiva en matèria de seguretat viària de les que s'han planificat pel 2022 i, en aquest cas, ha estat d’abast territorial català coordinada pel Servei Català de Trànsit.

Infraccions detectades i denunciades:

 • Circular per voreres en VMP: 87 (75,7%)
 • Circular amb un VMP de nit o amb poca visibilitat, sense llum ni roba reflectant: 12 (10,45%)
 • Circular amb VPM amb un nombre de persones superior: 8 (7,5%)
 • Utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP: 2 (1,7%)
 • Circular en bicicleta per voreres: 4 (3,5%)
 • Circular amb una bicicleta, de nit, sense dispositius d'enllumenat i senyalització òptica: 2 (1,7%)

L’objectiu de la campanya és conscienciar les persones usuàries de l'ús responsable d'aquests vehicles i les conseqüències d'incomplir la normativa que els afecta. S’ha incidit tant en ciclistes i persones conductores de VMP com en la resta de conductors que cometen infraccions contra aquestes tipologies de conductors (principalment referides a no respectar la prioritat de pas i la parada i estacionament en zones reservades d’estacionament de bicicletes). La principal finalitat és reduir els accidents a les voreres i als espais de vianants.

Les noves formes de mobilitat han comportat un fort augment de l’ús de la bici i dels VMP. L’augment de les persones usuàries d’aquests vehicles obliga a garantir una convivència adequada amb la resta d'usuaris, especialment amb els vianants.

Les infraccions comeses per menors d’edats que condueixin una bici o un VMP han de respondre solidàriament de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, en ser aplicable la Llei de seguretat viària tal com ho exigeix per motiu de l'incompliment de l'obligació imposada a aquests.

Accidents

Segons dades de la Guàrdia Urbana, entre 2020 i 2021 hi ha hagut un fort increment de la sinistralitat a Reus amb bicicletes i vehicles de mobilitat personal implicats. De 19 el 2020 a 89 el 2021, amb el detall següent:

 • Accidents amb ferits amb VMP: 8 (2020) 55 (2021)
 • Accidents amb ferits amb bicicleta implicada: 3 (2020) 15 (2021)
 • Accidents sense ferits amb VMP: 1 (2020) 10 (2021)
 • Accidents sense ferits amb bicicleta implicada: 7 (2020) 9 (2021)
 • Total accidents: 19 (2020) 89 (2021)

Consells

Des de la Guàrdia Urbana es faciliten els següents consells sobre com moure's per la ciutat amb bici o patinet elèctric:

 • Conduir amb precaució, evitant posar en perill la resta d'usuaris de la via.
 • No circular per les voreres: està prohibit
 • Respectar la senyalització i els passos de vianants
 • No circular amb auriculars: a més de ser molt perillós, està prohibit.
 • En patinet elèctric, només pot anar muntada una persona.
 • La taxa d’alcoholèmia és de 0,25 mg/l en aire espirat, tant per bicicletes com per a VMP (a més, a partir del 21 de març de 2022 s’ha establert una taxa de zero alcohol per als menors d’edat que condueixin).
 • Fer servir el casc (recomanable actualment i denunciable a partir del 21 de març de 2022).
 •  Aparcar als llocs habilitats
 • El responsable de qualsevol incident és el conductor, o els seus pares, en cas de ser menor d'edat.

"No tots els patinets conduïm malament"

Paraules clau:

Notícies relacionades