Back to top

El 2030, zero emissions de CO2 al Port de Tarragona

El nou Pla de Sostenibilitat del Port de Tarragona compta amb una vuitantena d'accions per lluitar contra el canvi climàtic i per un desenvolupament econòmic i social més respectuosos amb l'entorn natural.
Port de Tarragona

El Port de Tarragona es proposa reduir la petjada de carboni un 99% en l'horitzó de l'any 2030. Un esforç majúscul per part de l'Autoritat Portuària ja que, segons l'ONU, la reducció del 100% s'hauria d'aconseguir el 2050.

'En el 2021, volem arribar a una reducció del 96% per no deixar-ho fins a l'últim moment', comenta el president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset.

Port de Tarragona

Energies alternatives i bonificacions

En aquest sentit, l'organització caminarà cap aquest objectiu a través de la contractació d'energies verdes i l'electrificació del moll dels creuers, entre d'altres. També seguirà incentivant les bonificacions mediambientals per a les empreses i vetllarà pel compliment de la legalitat en assumptes com la gestió de residus, la utilització de carburants amb baix contingut de sofres i la vigilància de les embarcacions perquè un cop dins el port operin amb els motors principals apagats.

El més destacat del Pla de Sostenibilitat

El Pla recull una vintena d'objectius entorn la sostenibilitat ambiental, el creixement sostenible i el compromís social. D'entre les accions més importants, destaquen la restauració i la potenciació dels hàbitats naturals de la zona Xarxa Natura 2000, l'obtenció de certificats Covid Free a les seves infraestructures i la instal·lació d'unes pantalles informatives al passeig de l'Escullera per alertar d'un episodi de presència de partícules en cas de fort vent.

Paraules clau:

Notícies relacionades