Back to top

8 empreses, interessades en la compra de la incineradora de Constantí

Fins a 8 empreses s’han interessat ja en la compra de la incineradora de Constantí. Entre elles trobem Cespa o Fomento de Construcciones i Contratas. Després d’aquests 10 dies de termini, en què les companyies podien notificar el seu interès en la compra, en breu s’obrirà un segon termini, de 20 dies, per presentar les ofertes formals que concorreran al procediment de venda de la planta d’ERISA, actualment propietat de l’Agència de Residus de Catalunya. Cal recordar que la Generalitat va publicar a principis de mes el plec de condicions per regular la venda de la incineradora per 42 milions d’euros. Pocs dies després l’ajuntament de Constantí va celebrar un ple extraordinari per oposar-se a la venda i acordar demanar al govern català que es mantinguin les condicions de què es beneficia el municipi per tenir en el seu terme aquesta planta incineradora.