Back to top

8M€ en ajudes de la Diputació de Tarragona als ajuntaments per combatre la COVID

La Diputació de Tarragona ha donat a conèixer les diferents línies d'ajuts destinades als ajuntaments per fer front a les despeses extraordinàries de l'emergència sanitària

Amb l'objectiu que els ajuntaments puguin fer front a les despeses extraordinàries ocasionades per l'emergència sanitària, la Diputacio de Tarragona posava en marxa el Pla de Xoc COVID-19 a principis d'estiu. Ara, la institució provincial ha donat a conèxier com es distribuiran aquestes ajudes amb una dotació de 8M€ que seguiran tres línies de subvencions. 

Protecció de la salut pública

La primera d'elles, amb un valor de 3M€, estarà destinada a la cobertura de costos en matèria de protecció de la salut pública, com poden ser els següents:

 • Vigilància i desinfecció d'espais públics.
 • Prevenció de la legionel·la.
 • Adquisició d'Equips de Protecció Individual (EPIs).
 • Adaptació d'espais i serveis a la realitat actual.

Reactivació econòmica

La segona línia de subvencions anirà destinada a la reactivació ocupacional amb una dotació econòmica de, també, 3M€ per al foment del comerç de proximitat i de la contractació de col·lectius preferents. Els contractes proposats a través d'aquesta iniciativa hauran de complir les següents característiques:

 • Durada mínima de 6 mesos
 • Preferència per als menors de 35 anys i majors de 45, les dones i els autònoms que hagin hagut de cessar l'activitat per la pandèmia
 • El 40% de les persones contractades han de ser dones

Per tal de reactivar l'economia, es realitzaran una sèrie d'accions dotades amb 750.000€: 

 • Campanyes d'incentiu del consum al comerç local i l'hostaleria
 • Organització d'activitats i formació per millorar la competitivitat i la qualitat dels comerços
 • Finançament de projectes de transformació digital dels comerços
 • Projectes de millora i coneixement del sector comercial minorista
 • Promoció de mercats

Esport, cultura i educació

La tercera línia d'ajuts, amb un valor de 2M€, està destinada a l'àmbit esportiu, cultural i educatiu, amb l'objectiu de sufragar les activitats impulsades pels ens locals, tant si s'han pogut realitzar com les que es troben pendents.

En l'àmbit educatiu, els municipis podran acollir-se als ajuts per a despeses de connectivitat de les famílies que ho hagin necessitat durant l'estat d'alarma.

La setmana vinent s'obrirà la convocatòria per demanar aquestes subvencions que romandran obertes fins al proper 15 de setembre.

Paraules clau:

Notícies relacionades