Back to top

El 94% del sostre residencial de l'antiga Hispània es destinarà a habitatge protegit

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat de manera provisional el Pla de Millora Urbana de La Hispània, que preveu la construcció de 59 habitatges, 56 dels quals serien amb protecció oficial i 3 de renda lliure

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 17 de setembre de manera provisional el Pla de Millora Urbana de La Hispània, l’àmbit situat al centre de la ciutat que ha d’acollir un aparcament subterrani, equipaments, usos comercials, espais lliures en planta baixa, i habitatge majoritàriament protegit.

El Pla de Millora Urbana afecta el solar que actualment ocupa l’àrea de zona blava gestionada per la societat municipal, entre la riera d’Aragó, el raval de Sant Pere i el carrer de Josep M. Arnavat i Vilaró.

Una de les principals novetats de l’aprovació provisional del PMU és que es reserva el 94% del sostre residencial a habitatge protegit, quan la previsió segons el Pla General d’Ordenació Urbana és del 30%. A més, la qualificació del sòl com a HPO en el marc de l’acord plenari evita la caducitat de la protecció oficial dels habitatges que tindrien sense aquesta qualificació.

ple municipal

A l’espera de la definició definitiva del projecte executiu del complex, el PMU inclou una proposta inicial que preveu la construcció de 59 habitatges, 56 dels quals serien amb protecció oficial i 3 de renda lliure. La totalitat dels habitatges amb protecció s’aixecaran al nou edifici que s’ha de construir sobre l’actual zona blava d’aparcament; mentre que els 3 habitatges de renda lliure es construiran amb façana al raval de Robuster.

Un pàrquing subterrani i locals comercials

En planta baixa, es fa una reserva d'un espai d'uns 1.000m2, destinat a equipament, del qual l'Ajuntament encara està analitzant-ne l'ús definitiu. Tindrà un accés principal des de la plaça, amb una façana d’uns 10,50 m. de longitud. Ocupa tot l’interior de l’illa i tindrà també accessos des del carrer d’Arnavat i Vilaró i des de la riera d’Aragó.

El subsòl de tot l'àmbit es destinarà a aparcament públic: la previsió és un pàrquing subterrani de tres plantes, d’aproximadament 400 places, que s’integraria a la xarxa municipal. Els accessos se situen a la riera de Miró i al carrer d'Arnavat i Vilaró. També en planta baixa, es reserven espais destinats a locals comercials.

Paraules clau:

Notícies relacionades