Back to top

Acord entre Hospital i Comitè d’Empresa per la signatura del nou conveni laboral

El proper divendres se signarà un preacord entre les parts i a mitjans del proper mes d’octubre es presentarà la redacció definitiva del conveni
Hospital de Reus

La direcció i el Comitè d’Empresa de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus han arribat a un acord per la signatura del nou conveni laboral 2017-2019 i, per tant, els treballadors de l’Hospital podran mantenir el conveni propi més enllà del 2017.

Entre els aspectes més rellevants, el nou conveni contempla:

  • Una vigència des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre del 2019 amb 6 mesos d’ultra activitat.
  • L’actualització dels salaris, durant la vigència del conveni, en el límit que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel personal del sector públic.
  • Accés al nivell D de carrera professional, fins ara congelat, de tots els professionals que reuneixin els requisits.
  • A més, també s’ha acordat vincular el pagament de la retribució variable (DPO) dels anys 2017 i 2018 als resultats econòmics del centre, és a dir, que només es farà efectiu el pagament d’aquesta retribució si el centre presenta equilibri pressupostari.

Paraules clau:

Notícies relacionades