Back to top

Adjudicada la nova sala d’activitats del Pavelló Olímpic

L’empresa municipal Reus Esport i Lleure ha adjudicat les obres d'adequació d'un espai interior del Pavelló Olímpic Municipal per tal d'adaptar-lo com a sala d'activitat dirigides. La nova sala serà complementària als espais que l’equipament esportiu ja té destinat actualment a gimnàs.
Sala Activitats Dirigides

La zona d'actuació correspon a dos espais actualment destinats a magatzem. L’obra consistirà inicialment en l’enderroc parcial de la paret que separa els dos magatzems per tal de comunicar les estances. L’espai resultant permetrà l’obertura de la sala d’activitats, així com espais més petits, destinats a vestíbul i traster.

El contracte s’ha adjudicat a l’empresa Construccions Vinaixa per un import de 63.567,37 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de tres mesos.

El paviment de la nova sala d’activitats dirigides es col·locarà nou amb material apte per a la pràctica esportiva; i tant el revestiment del sostre com de les parets es faran amb materials que absorbeixin el so.

Per tal de donar la màxima llum natural possible a l’espai, se substitueixen les portes d’accés, actualment opaques, se substituiran per portes de fusteria metàl·lica amb vidre. També s’augmentarà la superfície de les obertures exteriors existents (reixes) que seran substituïdes per finestres.