Back to top

Adjudicades les obres de rehabilitació del Mas Totosaus

Les obres, previstes amb un termini de 8 mesos, han sigut aprovades per l'Ajuntament de Reus amb un pressupost de 199.900,71 euros.

L'edifici modernista Mas Totosaus és un maset aïllat considerat d'alt interès històric i patrimonial, i es troba en procés de catalogació per part de l'Ajuntament de Reus. L'edifici de 1906 presentava patologies causades pel pas del temps que, a la llarga, ha acabat afectant tant als seus elements estructurals com als acabats superficials interiors i exteriors.

L'Ajuntament de Reus ha adjudicat un pressupost de 199.900,71 euros a l'obra de rehabilitació per destinar-lo a l'espai administratiu. S'ha assignat l'obra de l'arquitecte reusenc Pere Caselles a Construcciones Asensio Sl i el termini d'obres fixat és de 8 mesos.

L'actuació té la voluntat de restaurar l'edifici modernista tot adaptant-lo a les exigències actuals d'accessibilitat, salubritat, confort i seguretat, tot respectant la seva morfologia original i els seus elements amb més valor històric i patrimonial. Les modificacions més significatives es centren en garantir la seguretat estructural de l'edifici, és a dir, fer-lo accessible, i equipar-lo mitjançant la renovació de les instal·lacions.

mas totosaus

Altres intervencions

Altres intervencions més suaus se centren en la rehabilitació funcional i la restauració del Mas. Aquestes actuacions consistiran en la impermeabilització de nou de la coberta, la rehabilitació i restauració dels paviments, les fusteries interiors i exteriors, les façanes, i els interiors, l'equipament amb nou mobiliari fix, entre altres.

La proposta conserva l'estructura de murs actuals i distribueix els nous usos en planta baixa adaptant-se a la mida i a la posició de les sales existents. Es conserva l'accés actual com a espai de porxo exterior on s'hi instal·larà una reixa metàl·lica per evitar intrusions; la sala central es destinarà a espai polivalent i de reunions; les dues sales posteriors més al nord es destinaran a despatxos, i la saleta contigua al porxo d'accés en la façana sud es destinarà a magatzem.

Accessibilitat

Les úniques novetats, que comporten l'enderroc d'uns envans i uns armaris es produeixen a la façana oest, on s'hi situarà un nou bany adaptat, on hi havia l'antiga cuina, i un espai que es destinarà a la instal·lació d'una plataforma elevadora per facilitar l'accessibilitat de forma discreta sense haver de modificar la volumetria exterior. Pel que fa a la planta soterrània, com que compta amb finestres de ventilació a l'exterior, s'aprofitarà per donar-li ús com a espai d'instal·lacions.
 

Paraules clau:

Notícies relacionades