Back to top

Adjudicats els estudis previs per a la construcció d'una nova Facultat de Medicina

L'Ajuntament adjudica els estudis previs per a la construcció d'una nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al Campus Bellissens

L'Ajuntament de Reus ha adjudicat a la UTE Ferrando Gallego Recio els estudis previs per a la construcció d'una nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al Campus Bellissens. El contracte s'ha adjudicat per un import de 19.481,00 euros (IVA inclòs). Aquests estudis, que es fonamentaran amb el pla funcional aportat per la mateixa universitat, seran la base per a la redacció dels documents tècnics per a la construcció del futur edifici i la urbanització de l’entorn. L’encàrrec municipal té el seu origen en el “Conveni signat entre l’Ajuntament de Reus i la Universitat Rovira i Virgili per al desenvolupament del Campus de Bellissens i la consolidació de la universitat a la ciutat.

El pla funcional

Els estudis previs es fonamentaran amb el pla funcional aportat pel degà de la facultat. El document diferencia entre dues tipologies d’instal·lacions, una dedicada principalment a la docència i l’activitat acadèmica, i l’altra dirigida a facilitat l’activitat de recerca: el centre docent i el Centre recerca biomèdica. Ambdues han de complir funcions diferenciades i les seves característiques tècniques són prou específiques per a ser abordades per separat.

El pla funcional defineix la missió de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut com la d’aportar l’entorn i els instruments necessaris per al desenvolupament de la docència, amb l’objectiu de garantir l’assoliment de les competències professionals dels estudis que imparteix i, al mateix temps, facilitar la generació de nou coneixement posant a l’abast dels investigadors espais i equipaments per a la recerca.

Paraules clau:

Notícies relacionades