Back to top

Àger Tarraconensis reconstrueix la vil·la dels Antigons

TÀNIA SALA

La vil·la senyorial dels Antigons es reconstrueix amb el quart volum de la publicació Ager Tarraconensis.  Han participat en la recerca un total de 40 investigadors. Aquesta documentació permet fer-se una idea de com era el paisatge del Camp de Tarragona en l’època romana.

DECLARACIONS: Ramon Járrega, editor del llibre; Marta Prevosti, editora del llibre.