Back to top

Aigües de Reus incrementa la satisfacció dels usuaris

MARIA LUCEA

Avui la setmana de l’aigua ens porta a saber que un 90% dels usuaris de les Aigües de Reus se senten satisfets amb el servei que els dispensa aquesta empresa municipal. Aquesta xifra ha augmentat lleugerament respecte el 2013. Amb l’enquesta realitzada, l’empresa pot saber l’opinió dels usuaris respecte punts tan diversos com la facturació o si els reusencs beuen aigua de l’aixeta.

Quin és el grau de satisfacció amb el servei d’Aigües de Reus? A aquesta pregunta un 90% dels usuaris van valorar satisfactòriament el servei de l’empresa municipal el passat 2014. L’enquesta de satisfacció anual que realitza l’empresa ha donat xifres tan positives com ara que un 83% dels usuaris afirmen que la factura de l’aigua és clara i entenedora.

Un 85% valora positivament tant el subministrament d’aigua potable com l’agilitat i l’actitud del servei d’atenció al client. Aquest balanç tant positiu és fruit de les millores aplicades els darrers anys.

Com a úniques dades negatives, s’extreu que només el 30% dels usuaris de les Aigües de Reus beuen aigua de l’aixeta. De la mateixa manera, la majoria dels usuaris tampoc es preocupen per saber la quantitat d’aigua que consumeix al seu domicili. Totes aquestes dades serveixen per a poder millorar el servei de cara al pròxim any.