Back to top

Aigües de Reus inverteix per reparar desperfectes ocasionats pels aiguats

Aquesta setmana l'entitat ha iniciat la la primera fase de condicionament i estabilització del terreny de l’estació de bombament d’aigües residuals “Sud-oest”. El pressupost de l’obra és de 151.239,92 euros, i compta amb el cofinançament de l’Agència Catalana de l’Aigua

Aigües de Reus inicia aquesta setmana la primera fase de condicionament i estabilització del terreny de l’estació de bombament d’aigües residuals “Sud-oest”, situada al marge dret del barranc de Mas Calvó i greument afectada pels aiguats dels darrers mesos.

Es tracta d’una obra important, atès que d’aquesta estació de bombament en depèn el correcte funcionament del sistema de sanejament i depuració de les aigües de bona part de la ciutat.

Pluges torrencials de la tardor i hivern de 2019

aigues de reus

Les principals causants dels desperfectes van ser les pluges torrencials de la tardor i hivern de 2019. La força de l’aigua va aconseguir menjar-se bona part del terreny sobre el qual se sustenta aquesta estació de bombament, que recull les aigües residuals de la zona sud-oest de la ciutat (Misericòrdia, Aigües Verds, urbanització Monterols, etc) i les bomba fins a la depuradora, on són tractades.

Les obres que s’inicien ara consistiran en la col·locació de 660 m3 d’escullera de 1.200 a 4.000 Kg de pes amb l’objectiu de protegir i estabilitzar l’estructura de l’estació de bombament, així com les canonades d’impulsió i subministrament elèctric.

Pressupost de més de 150.000€

El pressupost de l’obra és de 151.239,92 euros, i compta amb el cofinançament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de la Generalitat, que és l’administració hidràulica responsable de les polítiques de sanejament a tots els municipis de Catalunya.

Inversió continuada en sanejament

Tot plegat, s’integra en el treball de manteniment del sistema de sanejament en alta, que requereix d’una inversió continuada i, sovint, poc visible. Aquest sistema de sanejament el configuren el conjunt d’instal·lacions destinades a conduir i tractar les aigües residuals, concentrades prèviament per la xarxa de clavegueram en un o més punts.

Formen part d’un sistema de sanejament en alta l’estació de depuració d’aigües residuals, les estacions de bombament i els col·lectors diversos. Es tracta d’un sistema que requereix d’un important manteniment, que recau en Aigües de Reus i que compta amb finançament de l’ACA.

En el cas de Reus, al llarg dels darrers anys, el sistema de sanejament ha rebut una important injecció econòmica per part de l’ACA. Per exemple, recentment s’ha donat per finalitzada la a renovació total del col·lector d’aigües residuals a l’autovia de Salou, que és una de les principals artèries de sanejament de la ciutat.

Una important intervenció que, en el seu conjunt, al llarg de diversos anys, ha representat una inversió total de 1,6 milions d’euros. 

Pel que fa a 2020, Aigües de Reus ha sol·licitat a l’ACA el finançament d’un seguit d’actuacions–incloses en el Pla de reposicions i millores anual– que requereixen d’una inversió total de 1.602.738 euros.

Entre els projectes que volen executar-se també hi ha la redacció de diferents projectes, entre els quals destaquen el referent a l’ampliació de l’EDAR, i la millora del sistema de recollida i emmagatzematge de residus de desbast. Unes inversions que s’aniran executant en funció de les atribucions de finançament que l’ACA determini al llarg de 2020.

Paraules clau:

Notícies relacionades