Back to top

Aixequen 77 actes en la darrera campanya de control i vigilància de bicicletes i patinets elèctrics

La Guàrdia Urbana detecta una reducció d’infraccions amb la nova campanya de vigilància de bicicletes i patinets

La Guàrdia Urbana ha aixecat 77 actes durant la setmana del 9 i el 15 de maig, en el marc de la campanya de seguretat viària de control i vigilància de bicicletes i patinets elèctrics realitzada en coordinació amb el Servei Català del Trànsit. Aquesta dada suposa una redu cció de 33% del número d’infraccions detectades en comparació amb la campanya similar que el cos municipal de seguretat va portar a terme entre el 10 i el 16 de gener passats, quan es van recollir 115 denúncies.

Destaca la reducció per infraccions relacionades amb la circulació per voreres en VMP, que passa de les 87 denúncies al gener a les 51 de la campanya del maig (un 41 % menys).  La resta d'infraccions es mantenen en xifres similars a la campanya executada a l'hivern.

La Guàrdia Urbana atribueix el descens de les dades a tant a les accions de formació i realització d'educació viària que fa amb els alumnes dels instituts de la ciutat al parc de trànist, com a les actuacions de vigilància i seguiment d'aquests vehicles.

La campanya preventiva té com a objectius garantir una convivència adequada entre tots els usuaris de la via pública, protegir tant la seva pròpia seguretat de ciclistes i patinadors, com la dels vianants. I, en aquest sentit, busca conscienciar les persones usuàries de l'ús responsable d'aquests vehicles i de les conseqüències d'incomplir la normativa.

El balanç de la campanya és:

 • 3 actes per circular en bicicleta per zones de vianants i voreres habilitades.
 • 2 actes per circular en bicicleta en sentit contrari.
 • 2 actes per circular amb una bicicleta, de nit, sense dispositius d'enllumenat.
 • 51 actes per circular amb VPM per voreres i zones de vianants.
 • 7 actes per circular amb VPM amb un núm. de persones transportades superior.
 • 2 actes per circular amb auriculars connectats mentre es circula amb un VMP.
 • 4 actes per circular amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, sense llum ni roba reflectant.
 • 1 acta per positiu en alcohol superior a 0,25 mg/l aire en un VMP.
 • 3 actes per circular en sentit contrari en un VMP.
 • 10 infraccions comeses per menors d’edat conduint un VMP.

Amb l’entrada en vigor del RD 970/2020, des del 2 de gener de 2021, els vehicles de mobilitat personal (VMP) tenen categoria pròpia com a vehicles al Reglament General de Circulació, amb drets i obligacions (com ja passava amb les bicicletes). Els seus conductors estan obligats a evitar perjudicis, molèsties i perills, a més de mantenir una atenció permanent, diligència i precaució quan circulin per les vies. Als VMP els és d’aplicació el règim d’infraccions sobre parades i estacionaments.

Consells


Des de la Guàrdia Urbana es faciliten els següents consells sobre com moure's per la ciutat amb bici o patinet elèctric:

 • Conduir amb precaució, evitant posar en perill la resta d'usuaris de la via
 • No circular per les voreres: està prohibit
 • Respectar la senyalització i els passos de vianants
 • No circular amb auriculars: a més de ser molt perillós, està prohibit.
 • En patinet elèctric, només pot anar muntada una persona.
 • La taxa d’alcoholèmia és de 0,25 mg/l en aire espirat, tant per bicicletes com per a VMP (ci de 0,0 mg/l aire per als menors de 18 anys).
 • Fer servir el casc (fet que és recomanable i que serà denunciable a la nostra ciutat una vegada ).
 • Aparcar als llocs habilitats

El responsable de qualsevol incident és el conductor, o els seus pares, en cas de ser menor d'edat.

Paraules clau:

Notícies relacionades