Back to top

Ajudes per la rehabilitació d'habitatges a Reus

L'Ajuntament de Reus destinarà 675 mil euros en ajudes per rehabilitar habitatges, ja estiguin desocupats per incorporar-los a la borsa de lloguer social o per reparar elements comuns en quant a edificis.

Lluitar contra l'exclusió residencial, incrementar l'oferta d'habitatge assequible o dinamitzar el sector de la construcció a Reus són alguns dels objectius que es planteja el consistori. Les ajudes estan dividides en dos programes: el primer inclou el foment de la rehabilitació d'habitatges desocupats per poder-los incorporar a la borsa de lloguer social.

D'altra banda, el segon incorpora la rehabilitació d'elements comuns quant a edificis, subvencionant obres de millora relacionats amb l'eficiència energètica o les barreres arquitectòniques.

Mínim de 3.000 euros de cost

Els expedients que entrin amb un preu inferior als 3.000 euros seran descartats automàticament. Els habitatges estaran a disposició de la borsa municipal durant cinc anys i mig, amb un preu de lloguer establert en funció de les característiques de l'habitatge i tenint com a referència l'índex de preus de lloguer de la Generalitat de Catalunya.

Paraules clau:

Notícies relacionades