Back to top

Alumnes de Reus aprendran a fer servir correctament els medicaments

La campanya  “CONOCEME: comprende el medicamento i descubre al farmacéutico” arriba a Reus

L’Escola Puigcerver de Reus participa del 9 al 19 de  novembre a la campanya educativa sobre l’ús racional del medicament  “CONOCEME: comprende el medicamento i descubre al farmacéutico”, impulsada per la  Societat Espanyola de Farmàcia Clínica, Familiar i Comunitària (SEFAC) i  impartida per farmacèutics comunitaris a alumnes de 4º ESO i 1º BAT.

Us racional dels medicaments

L’objectiu de la campanya és formar els adolescents en el correcte ús dels medicaments, donat que el desconeixement general de l'ús adequat dels medicaments és un problema que ha de ser abordat des d'una primerenca edat, com una part del procés educatiu dels joves.Els impulsors de la campanya consideren molt important fomentar bons hàbits en l 'autocura i l'adherència als tractaments terapèutics des de l'adolescència per aconseguir un ús racional del medicament durant l’edat adulta.

Teoria i pràctica

L’activitat consisteix  en dues sessions formatives, impartides per farmacèutics voluntaris.La formació consta d’una part teórica que aprofundirà en els aspectes bàsics de l'ús adequat dels medicaments:

  • Benefici/risc dels medicaments
  • Formes farmacèutiques
  • Compliment del tractament
  • Conservació dels medicaments
  • Automedicació responsable
  • Missatges i símbols de l'envàs
  • Conceptes del prospecte
  • Reciclatge dels medicaments

I una part pràctica que els alumnes desenvoluparan a través d’una plataforma on-line on visualitzen videos i realitzen exercicis.
A més, en acabar les sessions cada alumne disposarà d’un un e-book-guia de consells i recomanacions per al bon ús del medicament editada per SEFAC , elaborada i revisada per farmacèutics experts en educació per a la salut.

El programa rep el suport de Laboratoris Cinfa.Altres localitats on es porta a terme la campanya a la provincia són: Cambrils, El Vendrell, Tarragona i Vila-seca.

Paraules clau:

Notícies relacionades