Back to top

Aprovada la nova ordenança reguladora del soroll a Reus

Així ho ha decidit l'Ajuntament de Reus aquest divendres en sessió plenària.

L'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 18 de juny, en sessió plenària, la nova ordenança de soroll i vibracions a la ciutat. Segons el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, es tracta de l'actualització del document vigent actualment, que data del 1999.

Els principals canvis

  • S’introdueix el criteri de l’ús del sòl en la delimitació de les zones acústiques, i la seva vinculació amb l’urbanisme.
  • Les diferents zones de sensibilitat acústica en que primerament es dividia el territori ara es subdivideixen en varies subzones atenent a criteris urbanístics i els límits acústics varien entre elles.
  • S’augmenta el grau d’exigència dels objectius de qualitat acústica aplicables, principalment per als nous desenvolupaments urbanístics i a l’interior de les edificacions destinades a usos sensibles al soroll, com ara, residencials, hospitalaris, educatius o culturals.
  • Els valors límit d’immissió interior ja no depenen de la zona de sensibilitat acústica sinó de l’ús dels locals o dependències.
  • S’estableix noves franges horàries d’avaluació del soroll.
  • S’estableixen grups d’activitats segons el seu potencial de soroll i s’estableixen límits mínims d’aïllament d’acord amb aquest potencial per tal de garantir no sobrepassar els límits màxims d’immissió establerts.
  • S’estableix límits per a la transmissió del soroll d’impacte.
  • S’estableixen les condicions acústiques mínimes que haurien de respectar les activitats a l’aire lliure que disposin de sistemes de música/so amplificada. Es regula la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica per causes degudament justificades i acreditades amb el corresponent estudi acústic, per exemple en cas d’obres importants.
  • Es defineixen els casos de suspensió automàtica dels objectius de qualitat acústica, per exemple en cas de les festes majors de Sant Pere i de Misericòrdia, actes de rellevància econòmica, cultural o festiva organitzats o participats per l’Ajuntament, com la revetlla de Sant Joan, festa de cap d’any, carnestoltes, festival Trapezi, actes d’Estiu a la fresca, festes de barris i actes de dinamització de la ciutat en època nadalenca.

Polèmica per la relació amb la tarifa de la llum

Malgrat que l'ordenança ha estat aprovada amb 22 vots a favor, els dos grups municipals que s'han abstingut, la CUP i Ciutadans, han criticat el moment en què s'aprova aquesta ordenança.

El regidor de la CUP, Edgar Fernández, per la seva banda, ha criticat a través de les xarxes socials que el "conflicte per la nova tarifa de la llum, en què s'arriba al punt de proposar a la gent que faci rentadores durant la nit", acabi a Reus amb una nova ordenança reguladora de soroll que prohibeix, segons Fernández, l'ús d'electrodomèstics a partir de les 22h.

Paraules clau:

Notícies relacionades