Back to top

Aprovats tres nous projectes de carril bici a Reus

L’execució de les obres previstes en els projectes estan cofinançades amb fons Next Generation de la Unió Europea.

L’Ajuntament de Reus ha provat de manera inicial tres nous projectes de carrils bici per al desplegament del Pla Específic de la Bicicleta de Reus: el projecte per a la construcció d’un carril per a bicicletes al carrer Astorga, entre l’avinguda de Sant Bernat Calbó i el barri de Montserrat; el projecte per a la construcció d’un carril bicicleta a l’avinguda de Bellissens, entre l’Hospital Sant Joan i l’Escola d’Horticultura; i el projecte de la construcció d’un carril bicicleta a l’avinguda Bellissens, entre l’Escola d’Horticultura i la carretera T-11.

L’execució de les obres previstes en els projectes estan cofinançades amb fons Next Generation de la Unió Europea.

Els tres se sumen als projectes aprovats que l’Ajuntament i que permetran el desplegament de la xarxa de carrils bici en l’eix entre l’estació de ferrocarrils i Bellissens, a l’avinguda de Tarragona, l’avinguda de Sant Bernat Calbó, l’avinguda de Riudoms i a l’avinguda de Cambrils. En paral·lel, l’Ajuntament treballa en la redacció d’altres projectes.

Carrer d’Astorga

El projecte preveu la construcció de nous carrils bici segregats en calçada al carrer Astorga, entre l’avinguda de Sant Bernat Calbó i el carrer Flix; i al carrer Flix, entre el carrer d’Astorga i l’avinguda de Salou. Els nous carrils bici projectats corresponen a la solució de carril bici segregat en calçada. Al tram corresponent al carrer Astorga, s’insereix un carril per sentit a banda i banda de l’actual plataforma del vial. Pel que fa al tram corresponent al carrer de Flix, també s’insereix un carril per sentit a cada banda de l’actual plataforma del vial, però en aquest cas s’elimina el zebrejat separador actual, i a la banda nord es manté l’aparcament en línia actual i a la banda sud es manté l’aparcament en bateria.

El projecte fixa un pressupost de licitació de 551.153,83 euros i un termini d’execució de les obres de quatre mesos.

Avinguda de Bellissens Hospital-Horticultura

carril bici hospital

El projecte preveu nous carrils bicicleta segregats en calçada en quatre trams de l’avinguda de Bellissens segons la seva configuració:

  • Projecte de continuïtat dels dos carrils bicis ja existents a banda i banda de l’avinguda Bellissens mitjançant la inserció d’un nou pas de bicicletes transversal a la calçada paral.lel al pas de vianants semaforitzat existent abans de la rotonda amb l’avinguda Universitat
  • Tram amb carrils bicis existents de l’Avinguda de Bellissens entre la rotonda anterior i l’Hospital Sant Joan. En aquest tram es mantenen els carrils bici bidireccionals existents a banda i banda de l’avinguda Bellissens.
  • S’insereix un carril per sentit a banda i banda de l’actual plataforma que forma l’avinguda de Bellissens i el carril de servei lateral al carrer de l’Uruguai.
  • Avinguda de Bellissens entre la rotonda amb el carrer de l’Argentina i l’Escola d’Horticultura: S’insereix un carril per sentit a banda i banda de l’actual plataforma de l’avinguda de Bellissens.

El projecte fixa un termini d’execució de les obres de 3 mesos i un pressupost de 197.464,92 euros

Avinguda de Bellissens Horticultura-T-11

carril bici t11

El projecte inclou la implementació dels nous carrils bicicleta segregats en calçada al tram que resta de l’avinguda Bellissens fins a la rotonda de la carretera T-11. Els nous carrils bici projectats corresponen a la solució de carril bici segregat en calçada. S’insereix un carril unidireccional per sentit a banda i banda de l’actual plataforma de l’avinguda de Bellissens. A la major part del tram la l’actual plataforma és suficientment ampla per inserir la nova secció projectada i no es necessita ampliació de plataforma. Únicament al final del projecte, arribant a la rotonda amb la T-11, la inserció de la nova secció projectada obliga a una petita ampliació del carril de sortida existent.

El projecte fixa un termini d’execució de les obres d’1 mes i un pressupost de 128.751,11 euros

Next Generation

El Pla Next Generation EU (NHEU) o Pla de recuperació de la Unió Europea és un instrument excepcional de recuperació temporal dotat amb 750.000 milions d’euros que es proposa ajudar els estats membres a superar la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia Covid-19 i transformar les seves economies en clau de futur.

Es nodreix de fons bàsicament a través de dos grans instruments: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i el REACT-EU. Aquests instruments s’afegeixen als recursos ja previstos al pressupost de la Unió Europea, com els fons de cohesió.

El MRR posa a disposició dels 27 països de la Unió Europea 672.500 milions d’euros, que es distribueixen d’acord amb el pla nacional que cada estat ha presentat, i que ha estat aprovat pel Consell de la UE. En el cas de l’estat espanyol, el 13 de juliol de 2021 el Consell de la UE va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, que compta amb un pressupost de 69.528.050 milions d’euros.

Paraules clau:

Notícies relacionades