Back to top

Arrenca la Taula Transversal del Pla Estratègic Reus Horitzó 32

Reus Horitzó 32 és el procés compartit entre l'administració i la ciutadania que ha de permetre dibuixar les línies mestres del Reus del futur i facilitar l'impuls de projectes a 10 anys vista

El procés participatiu del Pla Estratègic Reus Horitzó 32 ha engegat aquest dimecres, 7 de juliol les reunions de la Taula Transversal, en què hi participen unes 40 persones membres del Fòrum Ciutadà i tècnics de l'Ajuntament. Les sessions de la Taula Transversal ha tingut lloc a la sala d'actes de Fira Reus, i ha tractat els temes següents:

  • Ciutat amb talent, que debat a l'entorn de l'educació formal, informal i no formal; la producció cultural i artística; la protecció del patrimoni; la corresponsabilitat i la participació ciutadana; la intel·ligència col·lectiva; i el talent local.
  • Ciutat per gaudir, que tracta sobre l'oci, el lleure, l'accés a la cultura, les relacions socials i comunitàries, la participació comunitària, els espais de trobada, la projecció de ciutat, el turisme i el comerç.
  • Ciutat d'oportunitats, a l'entorn de l'ocupació, la inserció laboral, les oportunitats empresarials, les tasques de cura i reproductives, i l'economia local.
  • Ciutat amb qualitat de vida, sobre la salut física i hàbits saludables, la salut mental, la dependència, el consum de drogues, l'habitatge i els serveis bàsics, el medi ambient, i les violències masclistes i agressions.

Reus Horitzó 32 és el procés compartit entre l'administració i la ciutadania que ha de permetre dibuixar les línies mestres del Reus del futur i facilitar l'impuls de projectes a 10 anys vista.

Les fases del pla

Per al procés d’elaboració del Pla Estratègic "Reus Horitzó 32" s’ha definit un termini de 18 mesos que inclou 3 fases de desenvolupament:

  • Diagnosi i estratègia: Amb l’objectiu de saber on som i reflexionar sobre el nostre potencial com a ciutat en tots els àmbits a partir de les dades i els indicadors existents i amb la participació dels agents socials i econòmics.
  • Prospecció: Servirà per definir quina és la ciutat que volem ser d’aquí a 10 anys. Implicarà la creació de diversos espais de reflexió i participació per recollir la mirada de la ciutadania, i concretar i consensuar una visió compartida de ciutat en clau de futur.
  • Pla d'acció: Servirà per definir què cal fer per aconseguir la ciutat que ens imaginem d’aquí a 10 anys, és a dir, quina estratègia ens hi ha de portar a partir de la definició d’objectius i accions concretes.

Estructura de participació

El procés compta amb l’impuls i suport de l’administració local, tant del cos tècnic, com dels grups polítics. Però el centre del procés seran aquelles persones que viuen, treballen o es relacionen amb la ciutat, que intervindran en diferents grups de participació. A més, també s’establirà un espai de diàleg amb municipis de l’entorn.

  • Fòrum Ciutadà: Format per unes 200 persones, participarà activament en la definició del Pla Estratègic de ciutat. Aquest Fòrum és un espai format per agents de tots els àmbits de la ciutat: socials, econòmics, culturals, educatius, acadèmics, etc. per tal de comptar amb la seva expertesa i experiència.
  • Fòrum territorial: Reunirà els municipis de l’entorn per cercar necessitats i estratègies compartides.

Paraules clau:

Notícies relacionades