Back to top

Augmenta el nombre d'start-ups a la demarcació

Un increment que, en part, ha estat gràcies als professionals de la Universitat Rovira i Virgili, els quals, i des de fa més de 20 anys, fomenten la seva creació a través de les anomenades 'spin-off'.
La Universitat Rovira i Virgili

En els últims anys, el nombre d'start-ups a la demarcació de Tarragona ha augmentat considerablement. Un fet que s'atribueix en molts casos a la major implicació per part de les universitats, segons assegura Mercedes Teruel, directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URV. 

Aquest és el cas, per exemple, de la Universitat Rovira i Virgili. Una institució que des de fa més de 20 anys fomenta la creació d'aquest tipus d'empreses innovadores a través de les ja conegudes com a spin-off, és a dir, aquelles start-ups creades per professionals de la Universitat.

Des de la Universitat Rovira i Virgili asseguren que les spin-off són el camí a seguir, si volem una Europa competitiva que pugui fer front als Estats Units.

Paraules clau: