Back to top

Avança el futur parc de lliscament i l'entorn dels parcs dels Capellans i de la Festa

El pressupost d’adjudicació del contracte és de 25.167 euros, i el projecte executiu ha d’estar redactat amb un termini de 4 mesos. Els treballs preveuen traslladar la zona de la petanca i de la pista esportiva actuals a l’entorn del parc de la Festa, mantenint un espai per a esdeveniments festius, culturals i musicals

L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a SCOB arquitectura i paisatge SLP el contracte per a la redacció del projecte executiu del futur parc de lliscament de la ciutat.

El document ha de plantejar el redisseny i ampliació de l’actual skateparc del parc dels Capellans i, alhora, ha de proposar un estudi previ per a la reordenació dels espais adjacents al futur parc del lliscament: el Parc dels Cape llans, les piscines municipals a l’aire lliure, el Parc de la Festa, les actuals instal·lacions de petanca i la zona d’elements esportius.

Mapa de l'àmbit del parc de lliscament

parc lliscament

Pressupost de més de 25.000€

El pressupost d’adjudicació del contracte és de 25.167 euros, i el projecte executiu ha d’estar redactat amb un termini de 4 mesos des de la data de formalització de l’adjudicació.

El projecte executiu del parc del lliscament haurà de definir la remodelació de l’actual skatepark, del qual es preveu conservar el quarter pipe actual, i ampliar-lo amb una zona de «pools», i altres elements i espais esportius complementaris al cantó nord de la pista actual.

Igualment, es preveu traslladar la zona de la petanca i de la pista esportiva actuals a l’entorn del parc de la Festa; i crear una nova zona d’aparcament arbrada per a vehicles a la part nord de l’àmbit.

Zones per a activitats festives, culturals i musicals

L’estudi de la Festa haurà de preveure zones per a activitats festives culturals i musicals, on s’hi puguin realitzar activitats com tallers culturals i educatius, les Barraques de la Festa Major amb aforament màxim de 12.000 i 15.000 persones, concerts i espectacles musicals amb aforament entre 5.000 i 8.000 persones, fires com la del Cavall per Sant Jaume amb aforaments d’unes 5.000 persones.

Igualment, en relació al parc dels Capellans i les piscines, l’estudi previ també haurà de preveure incorporar una zona de petanca i un correcan.

Paraules clau:

Notícies relacionades