Back to top

El Baix Camp, la comarca amb més seccions de crèdit de cooperatives

La manca de relleu generacional en el sector primari està posant en dubte el futur de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries. No obstant això, la comarca del Baix Camp és la que compta amb un major nombre d'entitats d'aquest tipus a tota la demarcació de Tarragona.
El Baix Camp, la comarca amb més seccions de crèdit de cooperatives

Les seccions de Crèdit de les cooperatives van a la baixa. La reducció de l'activitat agrària, ramadera i del món de la pesca, ha posat en evidència que l'existència d'aquestes organitzacions internes de les cooperatives han anat lligada a l'activitat del sector primari. Amb la pèrdua de relleu generacional i de la capacitat de producció del sector primari ha quedat en entredit també el seu futur. Tot i això, la comarca del Baix Camp és la comarca de la demarcació de Tarragona que presenta un major nombre de seccions, 8 en total.

Seguida del Priorat, que en té 6. Ara bé, la fallida de seccions de crèdit de municipis com l'Aldea, Cambrils, o el cas més recent de l'Aleixar han posat en evidència la necessitat de supervisar la pràctica que fan. Aquestes es troben sota un marc legal que es va posar en marxa el 2016. La directora de l'Institut Català del Crèdit Agrari, Divina Alsinet, destaca que 'després el Parlament va aprovar per unanimitat, el 2017, una llei on regula el règim de les seccions de crèdit, de manera que la supervisió que fa la Generalitat és a partir de la informació que proporcionen les seccions de crèdit'.

Així, les seccions de crèdit, mensualment han de facilitar informació sobre els fons que gestions, la liquiditat de què disposes i, de manera anual, han d'aprovar a l'assemblea un pla econòmic financer sobre la capacitat financera de la secció de crèdit. 'Des de la Generalitat no s'està incentivant la desaparició de les seccions de crèdit', ha volgut reivindicar. Des de l'Institut Català del Crèdit Agrari recorden que les seccions de crèdit no són entitats financeres, sinó que són una activitat auxiliar dins d'una cooperativa agroindustrial, de manera que els fons que gestionen no estan garantits per cap instrument públic.

Paraules clau: