Back to top

Campanya per controlar les piscines comunitàries de Reus

Es vol garantir la qualitat de l’aigua, uns bons accessos i a reduir-ne els accidents i la sinistralitat.

La Regidoria de Salut i Ciutadania de l’Ajuntament de Reus ha iniciat aquest mes de juliol la campanya per elaborar un cens de les piscines comunitàries de la ciutat i iniciar les primeres visites amb l’objectiu de gestionar-ne el risc per la salut.

La competència per la gestió del risc per la salut de les piscines per part dels ens municipals queda emparat amb el que estableix l'article 52 de la Llei de Salut Pública 18/2009 que actuen com a autoritat sanitària

Les piscines comunitàries estan subjectes a la vigilància i control tal i com preveu l'article 2 del RD 742/2013 de piscines, que les classifica dins de la categoria 3A i n’obliga a efectuar un seguit d’accions de control i manteniment mínims. Entre d’altres aquestes accions de control estan encaminades a garantir la qualitat de l’aigua, uns bons accessos i a reduir-ne els accidents i la sinistralitat.  

Paraules clau:

Notícies relacionades