Back to top

Un carril bici unirà l'estació de trens de Reus amb l'Hospital

Amb un pressupost de mig milió d'euros, enllaçarà l'estació de trens del passeig Mata amb l'estació de busos, el campus de la URV, l'Hospital i la futura estació de trens de Bellissens.

L’Ajuntament de Reus ha aprovat de manera inicial el projecte per a la construcció del carril per a bicicletes que ha de completar i resoldre la connexió nord-sud de la ciutat, amb voluntat intermodal. Enllaçarà l'estació de trens del passeig Mata amb l'estació de busos, el campus de la URV, l'Hospital i la futura estació de trens de Bellissens. La connexió es farà amb dos eixos: un a través dels passejos i l'avinguda de la Salle; i l'altre a través del carrer Ample, el tomb de ravals, l’avinguda del Carrilet i el carrer de Rocamora. Es preveu tant la construcció de trams nous com actuacions menors per millorar la seguretat i garantir la continuïtat de trams ja existents.

carril bici
Traçat del nou carril bici

Mig milió d'euros 

El projecte fixa un pressupost d’execució de 552.780,60 euros i un termini d’obres d’11 mesos; i parteix de la voluntat de l’Ajuntament de reduir els impactes de la mobilitat en el medi ambient, afavorint els mitjans de transport més sostenibles en detriment dels mitjans motoritzats. En aquest sentit, el projecte ha tingut en compte els criteris següents: seguretat viària, accessibilitat, disseny, perspectiva de gènere i inclusivitat.

El projecte té com a objectiu definir i valorar les obres necessàries per millorar la senyalització, abalisament i promoció dels mitjans de transport sostenibles mitjançant la implementació de nous carrils bicicleta definits en el marc del Pla Específic de la Bicicleta a Reus per connectar l'estació detrens amb la zona universitària i l'hospital.

L’àmbit del projecte inclou dues tipologies d’actuacions:

  • La revisió dels carrils bicicleta compartits en calçada situats a: passeig de Prim, carrer de Misericòrdia, avinguda Carrilet, raval de Martí Folguera, raval de Jesús, Carrer de Sant Joan, Carrer dels Recs, Plaça de la Llibertat, avinguda Pintor Tapiró, Carrer de Castellvell, Passeig de Mata, Passeig de Sunyer.
  • La implementació dels nous carrils bicicleta segregats ens calçada a: plaça de la Pastoreta, avinguda de la Salle, plaça d’Europa, avinguda de Sant Bernat Calbó, avinguda del President Macià, carrer Escultor Rocamora, carrer Jaume Vidal i Alcover, carrer de Montserrat Roig, carrer de Bernat Desclot, avinguda de Bellissens.

Entre els treballs previstos en el projecte hi ha l’enderroc i moviments de terra, la pavimentació i adequació de guals, l’ampliació o rehabilitació de voreres, l’habilitació de marques vials, l’habilitació de la senyalització vertical i l’abalisament.

El projecte defineix la senyalització, abalisament i reducció de la velocitat necessaris amb criteris de visibilitat, llegibilitat i comprensibilitat, amb elements tant verticals com horitzontals, que a més d’afavorir la seguretat de la mobilitat sostenible, també l’ha de promocionar.

Paraules clau:

Notícies relacionades