Back to top

Castellvell del Camp referma la seva aposta per l'energia sostenible

L'Ajuntament substitueix les lluminàries de Castellmoster, la Flor del Camp i les Planes del Puig i instal·la una planta fotovoltaica a la Casa de la Vila

L'Ajuntament de Castellvell del Camp segueix desplegant el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES). Una de les actuacions destacades de la regidoria d'Urbanisme ha estat la substitució de les lluminàries VSAD a llums de tecnologia Led a les urbanitzacions de Castellmoster, la Flor del Camp i al SAU 2, que comprèn una part important de les Planes del Puig. Aquesta renovació millorarà el rendiment de les lluminàries i suposarà un estalvi energètic important, ja que es passa d'un consum de 400 a 40 watts. 

L'alcalde de Castellvell del Camp, Josep Sabaté, remarca que és necessari millorar l'enllumenat públic i l'eficiència energètica mitjançant la instal·lació de tecnologia Led: “Cada vegada hem de procurar ser més sostenibles, gastar cada cop menys energia i la que gastem, com més verda sigui millor”.

Una vintena de panells a l'edifici consistorial

El consistori també ha instal·lat una planta fotovoltaica d'autoconsum a l'edifici de l'Ajuntament de Castellvell del Camp. La instal·lació es basa en la producció d'energia elèctrica amb panells fotovoltaics, segons la legislació vigent. En concret, s'han instal·lat 22 panells monocristal·lins, que sumen un total de 9,9 kWp. Amb les noves plaques, l'estalvi energètic que proporciona la instal·lació d'autoconsum és de 14.000 kw, això equival a un estalvi econòmic de 1.256,60 euros / any.

Ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis

D'altra banda, l'Ajuntament de Castellvell del Camp informa que l'ICAEN (Institut Català d'Energia) ha anunciat la convocatòria d'ajuts del Programa de Rehabilitació Energètica d'Edificis (PREE 5000) en municipis de menys de 5.000 habitants. 

S'hi podran acollir tots els propietaris d'edificis complerts (unifamiliars, blocs d'habitatges d'usos terciaris o d'altres usos) construïts abans del 2007 -siguin persones físiques o jurídiques, privades o públiques - amb l'excepció de la Generalitat. Els projectes de rehabilitació presentats hauran de tenir un pressupost mínim de 10.000 euros (sense IVA) i hauran de començar a realitzar-se en una data posterior a la de la sol·licitud.

Les subvencions a projectes de rehabilitació energètica contemplaran dos tipus d'actuacions: Aïllaments (façanes, cobertes, canvis de finestres,...) o renovació d'instal·lacions (calefacció, refrigeració, aigua calenta sanitària per a aerotèrmia, plaques solars tèrmiques, geotèrmia o biomassa).  En aquestes ajudes no hi entra l'enllumenat, ni les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica ni qualsevol ampliació o canvi d'usos d'un edifici. S'estima que el percentatge subvencionat és d'almenys un 50% dels projectes i podrà ser superior, en funció de les qualificacions energètiques que s'obtinguin a mesura que es fan actuacions.

Els formularis  de sol·licitud i la documentació que cal presentar es poden trobar al web de l'ICAEN (http://icaen.gencat.cat) . Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació. El termini de presentació finalitzarà el 31 de desembre el 2023 o quan s'esgoti el pressupost disponible del Ministeri provinent de fons europeus.

Paraules clau:

Notícies relacionades