Back to top

Castellvell implantarà la recollida porta a porta a partir de novembre

L'Ajuntament posarà a disposició de la població els cubells per dipositar les escombraries

L'Ajuntament de Castellvell del Camp implantarà a partir de la segona quinzena de novembre el nou servei de recollida selectiva de residus “porta a porta”, que SECOMSA gestiona al Baix Camp.

Què és el porta a porta?

El sistema consisteix en la recollida diària a la porta de casa de totes les fraccions excepte el vidre, que es podrà dipositar a contenidors de carrer com fins ara. Els veïns i les veïnes hauran de treure cada nit el cubell amb la fracció que toca, amb l'excepció de restes de bolquers i compreses, que es podran dipositar cada dia. La ciutadania també disposarà de dues àrees d'emergència, on podran llençar els residus en cas que es produeixi una generació de residus més alta de l'habitual.

Pròximament, es farà la bustiada d'un tríptic a la població, en el qual s'explicarà com serà la recollida, on s'ubicaran les àrees d'emergència, així com el calendari establert.

L'Ajuntament posarà a disposició de la població els cubells per dipositar les escombraries acompanyats d'un mosquetó per subjectar l'anella que s'instal·larà a la façana de l'habitatge i un paquet de bosses compostables. De moment, la col·locació de l'anella on s'enganxarà el cubell -a una distància de 46 cm del terra- serà voluntària, però també es podrà demanar a SECOMSA que faci la instal·lació. En qualsevol cas la instal·lació de l'anella és aconsellable sobretot per dies de vent, per evitar robatoris i perquè allí es posarà el xip per a registrar la recollida. La recollida del material es podrà fer directament a l'ajuntament, però també es disposarà de punts de recollida i informació a càrrec d'agents cívics que orientaran i resoldran dubtes durant la implantació.

Com s'han de treure els residus?

Els residus es trauran degudament separats per cada fracció en una bossa tancada dins del cubell. En el cas del cartó, s'haurà de dipositar plegat dins d'una caixa o bossa de paper, damunt de l'altra fracció que toqui o al costat del cubell.

porta a porta

Els veïns i les veïnes hauran de treure els residus, entre les 21:30 i les 22:30 h, seguint el calendari establert per a cada fracció: Envasos (dilluns i dijous); orgànica (dimarts, divendres i diumenge); rebuig o resta (dimecres). Pel que fa al paper-cartó, pròximament s'informarà dels dies de recollida, mentre que el vidre es dipositarà en uns contenidors que s'ubicaran en diferents punts del municipi.

porta a porta

Les àrees d'emergència

Castellvell del Camp disposarà de dues àrees d'emergència, una a Castellmoster i l'altra al nucli (c/ Garcia de Roquetes, entre la llar d'infants i el consultori). Es tracta d'una zona tancada i vigilada on hi haurà els contenidors per a les diferents fraccions. L'àrea serveix per dipositar els residus en cas d'emergència, per exemple, si marxa de viatge uns dies es podran llençar tots els residus en aquesta àrea o bé quan es produeixi una generació de residus més alta del normal (celebracions, Festes de Nadal, etc...). Caldrà dipositar-hi els residus degudament separats.

La implantació es farà progressivament i simultàniament a tot el municipi (nucli i urbanitzacions). En el cas d'equipaments com la llar d'infants o l'escola, el consultori mèdic, els restaurants o altres establiments comercials disposaran de cubells més grans. Durant les primeres setmanes d'implantació, el porta a porta conviurà amb les actuals bateries de contenidors, però aquests es retiraran de la via pública.

Paraules clau:

Notícies relacionades