Back to top

El CAT garanteix el subministrament de qualitat

Aquest diumenge, 22 de març, amb motiu del dia Mundial de l’Aigua enmig d’un estat d’excepcionalitat com l’actual, el CAT vol recordar als seus consorciats la qualitat i la garantia del seu servei.
CAT

L’aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona està protegida contra qualsevol amenaça biològica. El procés de potabilització d’aigua del CAT, que es du a terme a l’ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable) de l’Ampolla, consta de diverses etapes, conegudes com a tractaments “multi-barrera”. Aquests tractaments eliminen tots els virus. L’aigua és segura, està molt controlada i el CAT disposa d’un alt nivell de seguretat sanitària per a l’aigua produïda.

Actualment, en el tractament de l’aigua, hi ha dues etapes del procés que incideixen específicament en els virus. L’ozonització (injecció d’ozó a l’aigua) i la cloració. El clor també preserva la seva qualitat durant el transport arreu dels més de 400km de la xarxa de distribució del CAT.

D’altra banda, la investigació i control del laboratori del Consorci, garanteixen l’efectivitat d’aquests tractaments sobre qualsevol microorganisme. En aquest sentit, actualment el CAT té en fase d’implantació una tercera etapa de desinfecció per llum ultraviolada, reforçant així l’efecte “multi-barrera” per assegurar, encara més, la qualitat de l’aigua distribuïda.

En un estat d’alarma com l’actual, el CAT és un servei essencial per la població i compta amb les seves pròpies normes d’autoprotecció per garantir la continuïtat del servei que determinen els recursos a desplegar per respondre davant una situació de crisi: comandament, relació amb les administracions públiques i altres operadors, comunicació amb usuaris, emmagatzematge de reactius, etc… A tots els departaments del CAT s’han habilitat mesures d’autoprotecció, a més d’un sistema especial de torns per garantir el control i el subministrament de l’aigua als nostres consorciats. Tots els treballadors que per les característiques del servei han de desenvolupar el treball de manera presencial, han estat dotats dels equips de protecció individual que són necessaris. Gairebé el 40% de la plantilla està fent treball a distància per garantir la continuïtat del servei.

Paraules clau: