Back to top

Cauen els casos d'Hepatitis C i VIH per contagi amb xeringues

El projecte de Diversificació de Punts d’Intercanvi de Xeringues treballa per la prevenció d'infecció de malalties. Tot plegat mitjançant la dispensació de material estèril entre aquelles persones que es volen injectar substàncies.
Xeringues

A Reus existeix una gran diversificació de punts d'intercanvi de xeringues per a aquelles persones que decideixen injectar-se substàncies... a urgències, per exemple, es poden agafar durant la nit, i durant el dia, les farmàcies, el punt de servei d'adiccions, el centre de dia la Illeta i les màquines automàtiques permeten intercanviar material higiènic i aconseguir-ne de nou.

Aquest sistema no pretén en cap cas afavorir el consum de drogues, però sí que aquelles persones que decideixen consumir-ne ho puguin fer amb la màxima seguretat tenint en compte els riscos que les drogues tenen de per sí. A la capital del Baix Camp existeixen dues màquines automàtiques, una recollidora i una expenedora de xeringues. Situades a l'avinguda Bellissens, properes al tanatori municipal, aquestes màquines ofereixen material estèril a qui ho desitgi. El que es busca és evitar contagis, bàsicament de VIH i d'Hepatitis C.

I tot i que les xifres de dispensament de xeringues han anat en augment en els darrers anys, el nombre de consumidors ha anat a la baixa. Segons la Generalitat de Catalunya, que només comptabilitza el Centre d'Activitats la Illeta i el punt d'acompanyament a la injecció, el darrer any es van dispensar una setantena de xeringues. Ara bé, les farmàcies reparteixen cada any milers de xeringues i ARSU, l'Associació Reus Som Útils, en dispensa unes 16MIL cada exercici, de les quals, un 70% són recollides per equips que les busquen en zones concretes.

Reducció dràstica dels contagis

El treball d'ARSU i dels diversos agents implicats en aquest sistema de repartiment de xeringues higièniques estan donant els seus fruits al llarg dels darrers anys. Des de l'any 2010, les infeccions pel virus del VIH a la ciutat per injecció s'han reduït pràcticament a 0 i només es donen casos puntuals. Pel que fa a l'Hepatitis C, la Generalitat ha disenyat un pla de xoc per eradicar-la en els propers 10 anys.

Les drogues d'injecció han anat a la baixa en els darrers anys i tot i que hi ha hagut un repunt del consum d'heroïna de quatre punts en el darrer exercici, els experts ho atribueixen a una qüestió puntual i no pas a una onada de consum a la societat. La cocaïna, que ha pujat 3 punts, per exemple, es considera un problema més important. De la mateixa manera que l'alcohol, que tot i que ha baixat, continua sent un dels principals problemes per a moltes persones i famílies