Back to top

El CCBC atorga gairebé 4.000.00 euros en ajuts de menjador escolar

El Consell Comarcal del Baix Camp ha atorgat un 73,5% de les 6.542 sol·licituds presentades, una xifra suposa un 7,4% més que el curs anterior

El Consell Comarcal del Baix Camp atorga 4.810 ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2022 – 2023, un 73,5% de les 6.542 sol·licituds presentades. Aquesta xifra suposa un 7,4% més que el curs anterior.

Cal destacar que encara en queden pendents de valoració per manca de documentació i, al llarg del curs, n'hi haurà més en fora de termini i per causes sobrevingudes. El total de beques atorgades suposen una assignació de 3.966.750,89 euros, el que significa un 17,6 % més que l’any anterior. Els ajuts van a càrrec del fons del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp que té com a finalitat gestionar els ajuts individuals de menjador.

Les persones beneficiàries

Els beneficiaris d'aquests ajuts són els alumnes en determinades circumstàncies socioeconòmiques i que, reuneixen els requisits següents:

  1. Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria
  2. No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït
  3. No estar en acolliment residencial
  4. Fer ús del servei de menjador escolar
  5. Complir els criteris per a l'atorgament dels ajuts establerts en les bases, sobretot pel que fa al llindar de renda familiar, al llindar dels rendiments patrimonials i dels valors cadastrals del patrimoni i a les situacions específiques de la unitat familiar.

Pel que fa a la distribució dels ajuts per municipis de la comarca és la següent:

ajuts menjador ccbc

Paraules clau:

Notícies relacionades