Back to top

El CNJC promou diversos models alternatius d'accés a l'habitatge

Davant l'actual crisi de l'habitatge i la precarietat de l'emancipació juvenil, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha donat a conèixer models alternatius d'habitatge entre els joves d'arreu del territori per promoure la seva implementació.
El CNJC promou diversos models alternatius d'accés a l'habitatge

Si fem una radiografia de quina és la situació en què es troba el jovent avui dia trobem que només el 24% de les persones menors de 29 anys estan emancipades. Un percentatge que fa 10 anys es trobava al 33%. Una xifra que s'explica per l'elevat preu dels lloguers, el qual suposa un gran esforç econòmic.

I és que, actualment, el preu mitjà del lloguer a la demarcació de Tarragona es situa al voltant dels 450€. Unes dades que han motivat al Consell Nacional de Joventut de Catalunya a viatjar arreu del territori per ensenyar als joves que no tot es redueix a la compra o el lloguer.

Segons ens explica Marià Llop, membre del secretariat del CNJC, actualment podem escollir entre 4 vies alternatives a la compra o el lloguer. Es tracta de la Masoveria Urbana, la cooperativa en cessió d'ús, el dret de superfície i la copropietat. Uns models en què hi sol haver un intercanvi entre el propietari de l'habitatge i la persona o grups de persones que hi van a viure.

Paraules clau: