Back to top

Comença la plantació al parc de les Olors de la Boca de la Mina

El projecte de millora i recuperació de la Mina té una tercera fase, la construcció del Jardí Agrari, amb un termini d’execució de 10 mesos.

L’Ajuntament de Reus ha iniciat els treballs de plantació de la jardineria del parc de les Olors, en el marc de les obres de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina. Uns treballs que al juliol, un cop enllestida la urbanització, es van programar per a la tardor donat qu e les condicions climàtiques de l’estiu no eren les adequades per realitzar aquesta tasca. Els treballs es van iniciar el 19 d’octubre i és previst que s’allarguin fins a finals d’aquest mes de novembre.

El Parc de les Olors és un espai obert vinculat al barranc del Molí i definit com un espai natural amb recorreguts associats a usos lúdics i d’oci i amb zones d’estada. L’ordenació gira al voltant de tres camins aromàtics connectats entre si.

Al parc de les Olors s’hi estan plantant arbustives i herbàcies autòctones o al·lòctones, majoritàriament amb fulles aromàtiques i colors de floració intensos, que potenciaran la biodiversitat i adaptats a situacions de ple sol. La distribució, color, textura, tipologia i mida de la vegetació pretén ser endreçada i contrastada per emfatitzar les característiques de cada espècie vegetal, i també servirà d’atracció i refugi dels insectes pol·linitzadors i les papallones.

L'Ajuntament va adjudicar les obres del projecte de millora i recuperació del Passeig de la Boca de la Mina a l'empresa Valoritza Servicios Ambientales SA per un import total de 2.051.407,36 euros. La licitació es va dividir en dos lots, un amb les obres del passeig de la Boca de la Mina (adjudicat per 1.562.862,35 euros), i el segon amb les obres del Parc de les Olors (488.545,01 euros). El projecte de millora i recuperació de la Mina té una tercera fase, la construcció del Jardí Agrari, que l'Ajuntament acaba d'adjudicar, amb un pressupost de 757.313,70 euros.

El 50% de l'objecte del contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Jardí Agrari

mina

L’Ajuntament ha adjudicat la segona fase de l’operació de millora i recuperació del Passeig de la Boca de la Mina de Reus, el Jardí Agrari del Camp, a la UTE Accions Boca de la Mina (Acciona Medio Ambiente SA – Acciona Construcción SA) per un import de 757.313,70 euros. Les obres, que es realitzaran d’acord amb el projecte previst, tenen un termini d’execució de 10 mesos.

El Jardí Agrari del Camp tindrà els espais següents:

  • El camí dels fruiters i el camí dels horts, articulats per una terrassa que dóna continuïtat a la nova plaça central davant l’escola Mowgli: el primer camí discorre paral·lel al passeig, i a banda i banda hi ha la zona de pícnic i el jardí dels fruiters; i el camí dels horts és paral·lel a l’avinguda Saragossa, i als costats té els horts educatius i la zona de pícnic o jardí sota els arbres.

  • El jardí de fruiters tindrà plantacions d’arbres fruiters. El jardí està enclotat respecte tres dels seus costats, amb la voluntat de convertir-se en un espai per ser contemplat. El visitant quedarà a l’altura de les copes dels arbres per gaudir de les olors i colors vius dels seus fruits.

  • Els horts educatius es situen entre l’avinguda Saragossa i el camí dels horts. Serà un espai per a l’activitat horticultora amb finalitats pedagògiques.

  • La zona de pícnic o el jardí sota els arbres ocuparà l’esplanada perimetral exterior dels camins. Es mantenen els arbres existents i es reforça amb nova vegetació i arbrat. Serà un jardí trepitjable i disposarà de mobiliari per generar zones d’estada.

  • L’extrem sud del jardí la proposta contempla acabar l’actuació amb un biòtop que afavorirà l’aparició de vegetació pròpia d’un ambient més humit. Aquesta no tindrà plantacions d’arbres i oferirà un espai de prat on poder descansar.

  • El Jardí Agrari del Camp preveu la construcció de dues edificacions dins el recinte: l’espai d’acollida i l’espai d’aprenentatge.

Altres projectes

Rutes associades

L’Ajuntament ha iniciat els treballs de creació de continguts de les rutes associades al projecte Boca de la Mina (rutes culturals, rutes de l’aigua i noves rutes esportives), elaboració de productes audiovisuals, realitat virtual i augmentada i creació d'una app. Els treballs s’han adjudicar a l’empresa Play&Go Experience per un import de 87.362 euros.

Play & Go Experience està especialitzada en experiències digitals gamificades i plataformes de dades intel·ligents. Treballa en diferents àmbits, però de manera especial en serveis relacionats amb el turisme, el medi ambient, l’educació i la salut. En els darrers anys Play&Go Experience ha rebut diferents reconeixements, com el premi a la millor solució tecnològica a FITUR 2018, el premi a la millor starup turística als Valencia Startup Awards, o el segell d’excel·lència de la Comissió Europea en el programa Horitzó 2020.

mina

Pla de Comunicació

Finalment, l’Ajuntament ha adjudicat els serveis del Pla de comunicació del projecte de millora i recuperació del Passeig de la Boca de la Mina de Reus. En aquest cas, la licitació contemplava dos lots:

  • La producció de continguts redaccionals i audiovisuals, que s’ha adjudicat a l’empresa Vilaniu Comunicació per un import de 25.276,21 euros.

  • L’organització d’esdeveniments i una campanya de dinamització ciutadana, que s’ha adjudicat a l’empresa Media Needs per un import de 17.182 euros.

Paraules clau:

Notícies relacionades