Back to top

Comencen les obres de millora al Passeig Misericòrdia

Brigades Municipals ja estan treballant en les obres de millora del Passeig Misericòrdia. Les feines previstes serviran per anivellar i compactar els terrenys de la coca central. Al mateix temps, Aigües de Reus portarà a terme la renovació d'una canonada i la instal•lació d'un recol•lector d'aigües pluvials al carrer Rigoberta Menchú.
Obres al Passeig Misericòrdia

Les reclamacions fetes pels veïns del Passeig Misericòrdia han obtingut resposta. L'Ajuntament de Reus ha decidit portar a terme un pla de manteniment integral de punta a punta del Passeig Misericòrdia. Brigades Municipals ja ha posat en marxa la primera de les tres fases que es duran a terme. Aquesta consisteix en l'anivellament i la compactació del terreny que amb el pas del temps ha anat perdent terra i ha propiciat l'aparició de clots.

Per altra banda, Aigües de Reus s'encarregarà de la construcció d'un nou col·lector d'aigües pluvials al carrer Rigoberta Menchú per acabar amb els tolls d'aigua que es generaven. Les obres també preveuen la renovació de la canonada que transcorre des d'aquest carrer fins a la plaça de la Pastoreta. El pla finalitzarà amb la millora del mobiliari urbà, deixant el Passeig en unes condicions òptimes però sense perdre el toc històric que el caracteritza.

El projecte s'ha posat en marxa després de les reclamacions veïnals les quals van ser recollides pel propi alcalde en el període de les trobades de proximitat a la zona.Les propostes que els veïns volen millorar són diverses. Una de les peticions més demanades és l'augment de l'enllumenat que en certes zones del Passeig és deficient.

Els treballs són executats per Brigades amb recursos propis per la falta de pressupost per part del consistori.

Paraules clau: