Back to top

Confirmen que el cos exhumat al Cementiri de Reus és el de Cipriano Martos

El militant antifranquista va morir per la ingesta d’àcid càustic durant els interrogatoris als quals fou sotmès per la Guàrdia Civil

El Departament de Justícia, Drets i Memòria confirma la identificació del cos de Cipriano Martos, inhumat en una fossa comuna del cementiri de Reus el setembre de 1973, després de morir per la ingesta d’àcid càustic durant els interrogatoris als quals fou sotmès per la Guàrdia Civil.

Les tasques d’intervenció arqueològica per recuperar-ne les restes van començar el passat mes de desembre com a part del Pla de fosses 2020-2022 de la Generalitat de Catalunya. 

El 10 de gener l’equip arqueològic va confirmar que, dels quaranta-un individus exhumats, un era compatible tant amb les característiques físiques de Cipriano Martos (sexe, edat, dimensions, ferides) com amb les espacials de la fossa (columna de la fossa i profundidat).

Les proves ho confirmen

Les despulles es van traslladar al laboratori per iniciar els estudis antropològics i genètics per extreure’n mostres genètiques i encreuar les dades amb les dels familiars inscrits al Programa d’identificació genètica. Els resultats de les proves genètiques i antropològiques han ratificat que les restes es corresponen amb les de Cipriano Martos. Cipriano Martos ha esdevingut la vintena persona exhumada identificada a Catalunya des de la creació del Programa d’identificació genètica, el 2016. 

Intervenció complexa

En tractar-se d’una fossa comuna amb una alta densitat de cossos, la intervenció ha estat complexa. El procés d'obertura de la fossa ha inclòs la preparació de l’espai (delimitació i encerclament del terreny on s’havia d’intervenir, zona d’amuntegament de terra) i l’excavació de l’àrea estudiada, a partir de treballs previs de la fossa 11-67 nord, on estaven ubicades les despulles de Cipriano Martos. 
 

Paraules clau:

Notícies relacionades