Back to top

Consells per evitar accidents a les piscines

Consells i recomanacions de seguretat per evitar patir accidents a la piscina

Les piscines són un dels llocs on més es produeixen accidents en el transcurs de l'estiu. La majoria afortunadament són de caràcter lleu com cremades, torçades, contusions i talls, encara que hi ha altres ocasions en les quals podem emportar-nos un gran esglai en produir-se ofecs, lesions medul·lars o fins i tot la mort, sobretot en nens. La majoria d'aquests accidents poden evitar-se si seguim unes senzilles normes de seguretat:

Normes i consells 

 • No córrer en les vores de les piscines ni en altres zones de les instal·lacions on el sòl estigui mullat.
 • Si no se sap nedar, fer un ús correcte de flotadors, armilles i maniguets i en el cas dels nens, estar sempre sota vigilància d'un adult. En qualsevol edat, si no ens sentim molt segurs, no allunyar-se de les vores de la piscina o de les escales per a utilitzar-los en cas de necessitat.
 • Abans de llançar-se a la piscina, controlar que no hi hagi cap banyista al qual puguem danyar.
 • Comprovar abans de llençar-se de cap la profunditat de la piscina.
 • A l'hora de llançar-se de cap o fent alguna cabriola, no fer-ho prop de la vora.
 • No jugar a empènyer-se o ofegar als altres.
 • Anar calçat en tot moment per les instal·lacions per a evitar clavar-se o tallar-se amb algun objecte, així com per a evitar el contagi de fongs.
 • No nedar en estat d'embriaguesa.
 • Esperar un temps prudencial després d'haver menjat de manera copiosa. Evitarem molts talls de digestió.
 • Protegir la pell del clor mitjançant una dutxa abans i després del bany.
 • Protegir-nos la pell del sol amb cremes adequades, així com romandre en l'ombra sempre que podem.
 • Si la piscina és particular, barrar la zona perquè cap menor pugui accedir sense la supervisió corresponent.

Paraules clau:

Notícies relacionades