Back to top

Coronavirus: preguntes i respostes

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha compartit la informació més elemental per prevenir correctament el contagi de coronavirus
noticies

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha difós per les xarxes socials consells per tal de prevenir la malaltia, o fins i tot els símptomes que puguin resultar similars, així com dubtes freqüents que li sorgeixen a la ciutadania entorn a aquest fenòmen.

Aquest és un recull de les preguntes més comuns respecte al nou coronavirus (2019-nCoV):

Què és un coronavirus?

virus

Són una amplia família de virus que normalment afecten només als animals. Alguns tenen la capacitat de transmetre dels animals a les persones.

Poden produir des d'un refredat comú fins a les malalties més greus, com passa amb el coronavirus que va causar el síndrome respiratori agut greu (SRAS-CoV) i el coronavirus causant del síndrome respiratori d’Orient Mitjà (MERS-CoV).

Què és el nou coronavirus (2019-nCoV)? 

És un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones i que es va detectar per primera vegada al desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. Actualment, fora de la Xina s'han confirmat casos en altres 36 països, i el primer cas de coronavirus a Catalunya és el d'una dona que viu a Barcelona.

Els animals transmeten el nou coronavirus (2019-nCoV) a l’ésser humà?

chin

La font d’infecció està sota investigació. Existeix la possibilitat de què la font inicial pugui ser algun animal, ja que els primers casos es van detectar en persones que treballaven en un mercat on hi havia presència d’animals.

Alguns coronavirus són virus zoonòtics, el que significa que es poden transmetre dels animals a l’ésser humà.

Quins són els símptomes del 2019-nCoV?

Els símptomes més comuns inclouen tos, mal de coll, febre i sensació de falta d’aire. En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, insuficiència renal i inclús la mort. Els casos més greus, generalment succeeixen en persones grans o que pateixen alguna afecció més.

 La infecció és molt contagiosa? 

medicine

Les dades disponibles, fins aquest moment, indiquen que podria haver transmissió persona a persona però aquesta via de transmissió seria poc eficient.

Perquè es produeixi la infecció, es necessitaria un contacte directe de les secrecions respiratòries d’un animal infectat o d’una persona malalta, amb les mucoses d’una altra persona (nas, boca, ulls). Sembla poc probable la transmissió per l’aire a distàncies més grans d’un metre.

Què puc fer per protegir-me? 

higiene

Les mesures genèriques de protecció individual enfront de malalties respiratòries inclouen:

  • Una higiene de mans freqüent amb aigua i sabó (mínim de 20 segons) o solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Eviteu tocar-vos els ulls, el nas i la boca amb les mans brutes.
  • Eviteu el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
  • Eviteu compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes sense netejar-los degudament.
  • Mantingueu una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
  • Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans seguidament.
  • Renteu i desinfecteu freqüentment els objectes i les superfícies.

No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a Espanya, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.

Paraules clau:

Notícies relacionades