Back to top

El cost de les escoles bressol s'adaptarà a la renda familiar

El ple del proper dimarts aprovarà una mesura que busca ser el més justa possible i que proporcionarà un preu adequat a la realitat de cada una de les famílies.
escola bresosol reus

El govern de Reus aprovarà dimarts vinent al plenari municipal els nous preus públics per a les escoles bressol municipals. Segons ha informat el regidor d'Ensenyament de l'Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, aquest nous preus s'establiran mitjançant una tarifació social, és a dir, que es tindrà en compte la renda de cada família per fixar el cost de l'educació dels seus infants. 

Es tracta d'una proposta eminentment social, amb un to inclusiu i integrador i que busca lluitar contra la segregació escolar. Segons el govern municipal, també busca ser un referent per a la justícia social, "ja que implica passar d'un sistema consistent en bonificar, subvencionar, unes determinades situacions fixades en uns requisits específics a un altre sistema que ajuda el preu atenent a la renda familiar i que, per tant, objectiva i proporciona el preu a la realitat de cada família". 

El sistema que s'utilitzarà serà el següent. 

  1. S’han establert 9 trams de renda que donen lloc a quotes diferents.
    1. Els llindars de renda s’han calculat en base a l’IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya)  de l’any 2019.
    2. Posteriorment s’aplica l’escala d’Oxford-OCDE ajustada. Calcula, en primer lloc, la mida equivalent de la llar (en què s’assigna un valor d’1 al primer membre de la llar, se suma 0,5 pel segon membre i 0,3 per cada membre addicional) i, en segon lloc, multiplicar la mida equivalent de la llar per l’IRSC.
  2. Aquest càlcul permet confeccionar uns llindars de rendes segons el nombre de membres que conformin la unitat familiar.
  3. Finalment, s’aplica un índex corrector segons la renda corresponent a la unitat familiar i es determina el preu de les tarifes socials proposades.

Un dels fets a destacar és que la quota mínima dona cobertura a totes les llars de baixos ingressos, amb independència de l’origen de la renda i de les característiques de la llar. Això és, no requereix ser usuaris de serveis socials o patir problemes addicionals. 

Daniel Recasens

Millora per a les famílies

La nova tarifació social de les escoles bressol municipals de Reus suposa diverses millores rellevants per a les famílies respecte del disseny de subvencions existent fins aquest moment. Això és, en tractar-se d’un preu públic aprovat, s’aplica des del primer rebut tant si realitzen la matrícula abans de l’inici de curs o en incorporar-se amb posterioritat a l’escola bressol. En aquesta mateixa línia, el preu és conegut i aplicat d’inici, sense esperar una resolució que en determini un benefici o ajuda.

La quota mínima de les tarifes es fixa en 35€ —corresponent al servei de 5 hores sense menjador— o 85€ —per al cas del servei de 8 hores amb menjador. Això ja suposa una important rebaixa, al voltant del 59% sobre el preu mig aplicat fins ara.

canalreus a telegram

Paraules clau: