Back to top

Dels ERTO als ERO

Cada vegada són més les multinacionals que anuncien un ERO. Una decisió que ha generat molts dubtes i incertesa entre la ciutadania, davant la decisió d'acomiadar milers de treballadors enmig de la pandèmia. El problema? La norma no és clara i en cap cas diu que no es pugui fer.

Desenes de treballadors s'han manifestat aquest dilluns, 3 de maig, en contra de l'ERO anunciat per la companyia H&M. No obstant això, l'empresa sueca no ha estat l'única que, en els últims mesos, ha pres aquesta decisió.

Per aquest motiu, són diverses les persones que es pregunten per què aquestes multinacionals sí que poden acomiadar massivament a milers de treballadors, malgrat que el govern espanyol va assegurar a l'inici de la pandèmia que no es podria. De fet, justament, amb l'objectiu de frenar els possibles ERO que podrien esdevenir de manera massiva, es van potenciar els ERTO.

"En realitat no existeix una prohibició d'acomiadar"

En qualsevol cas, a la pràctica resulta que la norma no és clara i dona peu a la interpretació, segons assegura l'advocat laboralista del Col·lectiu Ronda, Nacho Parra. Un fet que ha provocat que hagin estat els jutges els responsables de decidir si aquests acomiadaments en temps de pandèmia són improcedents o nuls.

Acomiadament improcedent o nul

D’una banda, l’acomiadament pot considerar-se improcedent quan no es tenen motius justificats per llei per prescindir d’un treballador. En aquest cas, el treballador té dret a rebre una compensació econòmica per part de l’empresa, concretament, una indemnització de 33 dies per any treballat.

En canvi, un acomiadament nul es produeix quan es vulneren els drets del treballador. En aquest cas, l'empresa està obligada a readmetre'l.

Acomiadaments

En el cas de les multinacionals, el càstig és mínim

Actualment, la gran majoria de jutges s'estan inclinant per considerar aquests acomiadaments improcedents. Ara bé, en la majoria de les empreses, els seus treballadors tenen una antiguitat molt petita i, per tant, el càstig que pot suposar per a l'empresa és mínim.

En definitiva, sí que és cert que existeix la norma que diu que no està justificat acomiadar en aquests supòsits. Ara bé, la conseqüència jurídica és pagar una indemnització una mica més elevada que en condicions normals.

Per tant, la majoria dels indicadors, i com ja va passar durant la crisi del 2008, fan preveure que en els pròxims mesos molts dels ERTO actuals passin a convertir-se en ERO.

Secció d'economia

Paraules clau:

Notícies relacionades