Back to top

Descobreixen un nou mecanisme pel qual l’obesitat pot afavorir el desenvolupament de tumors

Un equip investigador de l’IISPV-URV i del CIBERDEM proposa un nou biomarcador per identificar la presència de macròfags tumorals

L’obesitat cada dia està més present a la societat. Les últimes recerques demostren un nou mecanisme pel qual, l’obesitat, podria estar afavorint el desenvolupament d’un tumor. L’últim estudi realitzat per investigadors del CIBER de Diabetis i i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM) i de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)-Universitat Rovira i Virgili, constata que la proteïna survivina modifica les característiques de les cèl·lules immunitàries presents en un tumor augmentant la seva activitat protumoral.

El treball ha estat publicat a la revista internacional Cellular Oncology, pel grup de recerca en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (DIAMET). El grup havia demostrat en estudis previs que les cèl·lules mare del teixit adipós de les persones obeses produeixen gran quantitat d’una proteïna anomenada  survivina. La recerca actual ofereix una nova perspectiva sobre el seu paper en la interacció entre els components cel·lulars del microambient tumoral

La survivina com biomarcador per a la identificació de tumors

El seu treball proposa, per tant, un nou biomarcador (la survivina) que podria ser de gran utilitat per identificar la presència de macròfags tumorals i per tant una major malignitat del càncer. Això redundarà en un major benefici per a la salut del pacient i una reducció de costos sanitaris, conclouen els investigadors.

“Aquest treball demostra que aquesta proteïna modifica les característiques de les cèl·lules immunitàries presents en el tumor, incrementant l’activitat protumoral dels macròfags” explica Fernández-Velezo que apunta que la recerca confirma addicionalment “que la survivina també té efectes en les pròpies cèl·lules tumorals, afavorint el creixement del tumor”

Paraules clau:

Notícies relacionades