Back to top

Discrepàncies per l'idioma estranger a la URV

La decisió de la Universitat Rovira i Virgili de no demanar un nivell mínim d'idioma estranger ha despertat diverses opinions entre els estudiants. Mentre alguns estan contents amb aquesta notícia, d'altres s'hi oposen i creuen que perdran currículum.
Discrepàncies per l'idioma estranger a la URV

La Universitat Rovira i Virgili anunciava a mitjans de març, que ja no caldria acreditar cap nivell d'anglès mínim per graduar-se. Una notícia que ha generat discrepàncies. De fet, a principis de 2018, la Universitat ja va reduir el requisit d'un B2 a un B1, i ara, el nivell d'idioma estranger obligatori desapareix per complet. Sigui com sigui, aquest canvi arriba a mitjans de curs, i molts alumnes ja s'havien matriculat a algun examen. Aquest és el cas del Carlos Leva, que s'examinarà aquest mes d'abril. "Vaig acabar la carrera d'ADE aquest setembre i necessita l'anglès per a l'obtenció del graduat. A la meva oficina hi ha un parell de persones que també necessiten el títol d'anglès per tenir l'universitari, jo crec que això s'ha d'estudiar per compte aliè i no cal obligar a ningú a fer-ho", explica.

Però hi ha altres opinions. La Cristina Fernández està a punt d'acabar la carrera de Comunicació Audiovisual, i tenir el B1 d'anglès li ha permès participar al Projecte Internacional Demola per fer el seu Treball de Final de Grau. "En aquest grup d'estudiants hi havia una persona d'Egipte i una d'Iran, per tant la comunicació havia de ser en anglès. La gent ha de ser conscient que l'anglès és important", reconeix.

Segons la universitat, que els estudiants tinguin un B1 no certifica que sàpiguen anglès, i no es pot exigir aquest requisit si no hi ha els mitjans adients per aconseguir-ho. A hores d'ara, més de 700 estudiants de la URV han finalitzat els seus estudis però encara no tenen el títol per la falta de l'anglès. Una situació que ja poden resoldre immediatament.

Paraules clau: