Back to top

Disponibles els ajuts esportius de la temporada 2019-2020

La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Reus ha publicat l'anunci de la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats esportives.
Logotip de 'Reus Esport i Lleure'

L'Ajuntament de Reus ha obert la convocatòria de subvencions per al foment de l'activitat esportiva de la temporada 2019-2020.

Els ajuts compten amb un pressupost de 170.000 euros ampliables a 12.000 més en funció de les sol·licituds. El termini màxim per a presentar instàncies finalitza el dia 30 de juny i aquestes aniran destinades a clubs esportius o bé a entitats de la ciutat que duguin a terme tasques relacionades amb l'esport base, activitats esportives regulars i extraordinàries o competicions que requereixin transport en els desplaçaments.

Consulta aquí les bases i pressupostos:

  • 56.600 euros per a “Esport Base 1”.
  • 11.400 euros per a “Esport Base 2”.
  • 28.000 euros per a “Participació Activitats Esportives Regulars”.
  • 20.000 euros per a “Organització d’Activitats Esportives Extraordinàries”.
  • 54.000 euros per a “Transport”.

Esport Base 1:

Es valoraran les activitats esportives proposades per entitats que desenvolupin la pràctica esportiva en instal·lacions de titularitat privada i/o que suportin el cost d’ús d’instal·lacions esportives. Es valoraran les activitats desenvolupades per entitats esportives de qualsevol modalitat, amb participació d’esportistes de 6 a 17 anys. Quedaran excloses aquelles activitats que formin part de l’oferta d’activitats extraescolars promogudes per AMPES, centres educatius i/o entitats esportives en el marc escolar i amb alumnes exclusius del centre educatiu.

Esport Base 2:

Es valoraran les activitats esportives proposades per entitats que desenvolupin la pràctica esportiva en instal·lacions esportives de titularitat municipal. Es valoraran les activitats desenvolupades per entitats esportives de qualsevol modalitat, amb participació d’esportistes de 6 a 17 anys. Quedaran excloses aquelles activitats que formen part de l’oferta d’activitats extraescolars promogudes per AMPES, centres educatius i/o entitats esportives en el marc escolar i amb alumnes exclusius del centre educatiu.

Participació en Activitats Esportives Regulars:

Es valoraran les activitats esportives regulars desenvolupades per les entitats adscrites a competicions regulades per les federacions esportives o el Consell Esportiu del Baix Camp, excloses les activitats de lleure o de competició de lleure del municipi (lligues de futbol 7, futbol sala, bàsquet, veterans...), amb esportistes majors de 18 anys.

Organització d’Activitats Esportives Extraordinàries:

Es valoraran les organitzacions d’activitats esportives extraordinàries desenvolupades fora de les competicions regulars adscrites a les federacions esportives (lligues, copes, campionats oficials,...). Preferentment, les que tinguin com a objectiu la promoció esportiva de base i/o aquelles que tinguin per objecte convocar activitats esportives a la ciutat i que portin el nom d’aquesta. Les organitzacions d’activitats es podran desenvolupar en instal·lacions pròpies o instal·lacions esportives municipals. Les que es desenvolupin en instal·lacions esportives municipals hauran de disposar del vistiplau de l’organisme gestor de les mateixes, almenys amb 120 dies d’antelació, i els compromisos dels organitzadors de fer-se càrrec de les despeses d’ús.

Transport:

Es valoraran les activitats esportives regulars o extraordinàries, desenvolupades per les entitats en competicions oficials individuals o d’equip a nivell internacional, estatal o català, en categories juvenils o absolutes i per entitats d’esport de discapacitats físics, psíquics o sensorials, i que requereixin de transport per als desplaçaments.

canalreus a telegram

Paraules clau:

Notícies relacionades