Back to top

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten un 4,4% al Baix Camp

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya ha augmentat gairebé un 4% durant el mes de juliol, respecte a l'any anterior. Aquesta valoració mensual és positiva a 40 comarques de Catalunya.

Els afiliats a la Seguretat Social a Catalunya han augmentat un 3,7% al juliol, excepte a les Garrigues. D'aquesta manera, se situa en gairebé 3.500.000 de persones, segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Tot i que 15 comarques han tingut un creixement inferior a la mitjana catalana, 40 comarques de Catalunya han presentat una valoració mensual positiva. Les Garrigues ha registrat un descens del 0,4%. En relació amb el mes de juny de 2022, el nombre d'afiliats ha augmentat un 1% al conjunt de Catalunya. 

La Selva és la comarca que ha registrat un major augment dels afiliats, amb un 6,5%, seguit per l'Alt Empordà, l'Alta Ribagorça i el Baix Camp, amb un 4,4%. La mitjana catalana se situa en un 3,7%. Malgrat tot, l'augment interanual del nombre d'afiliats és més elevat en les dones, amb un 4% i 63.060 afiliades, que en els homes, amb un 3,3% al juliol i 60.334 afiliats. A més, augmenta en tots els grups d'edat, excepte en els de 30 a 44 anys. 

L'augment interanual del nombre d'afiliats estrangers (10,9%) és més intens que el d'afiliats de nacionalitat espanyola (2,3%). Al mes de juliol, el 83,4% dels afiliats a Catalunya eren de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 16,6% del total. 

Sector serveis

Els serveis és el sector que més ha incrementat el nombre d'afiliacions, amb un 4,4%, representant el 78,7% de les afiliacions. Destaquen les taxes de la Selva, l'Alt Empordà i el Baix Camp. El seu creixement es troba seguit pel sector industrial, el de la construcció i el de l'agricultura. 

Paraules clau:

Notícies relacionades