Back to top

Els Bombers també critiquen la manca de coordinació després d'IQOXE

La UGT dels Bombers de la Generalitat assegura que cal revisar els protocols de seguretat però sobretot cal vetllar pel seu compliment. Exigeixen que part dels beneficis de la indústria reverteixi en millor protecció per als habitants propers.
bombers

Els sindicats del Bombers de la Generalitat critiquen la coordinació posterior a l'accident d'IQOXE i recorden que les sirenes no van sonar. "El confinament és la mesura amb caràcter general més adequada en cas d'activació del PLASEQCAT", diuen. 

El primer tweet d'emergències recomanant el confinament va ser a les 19.06 h, 29' després de l'explosió

La UGT se suma a la resta d'estaments i administracions del territori que demanen "revisar els protocols i plans d'actuació", tant els interns, com els externs, com també els municipals i els d'autoprotecció. Ara bé, asseguren que "més important que redissenyar els plans és fer-los complir i aplicar-los correctament". 

S'ha de redissenyar el CECAT amb més implicació tècnica i experta i menys tecnòcrates i polítics

En un comunicat reclamen "honestedat governativa" en la comunicació i la gestió però sobretot també reconeixent el que no s'ha fet bé i millorar els processos que calgui. 

Sense Registre Especial

bombers

Segons la UGT, "Catalunya és l'única comunitat autònoma que no disposa del Registre Especial ni realitza les inspeccions periòdiques en l'àmbit del risc d'incendi tal i com marca el capítol III del Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos Industriales. (REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre)". 

Consideren que la seguretat ha de ser un actiu més de l'empresari i que els ingressos que s'aconsegueixen a través de la indústria cal revertir-los en unes millors condicions per als habitants de la zones habitades properes. "La prevenció i la seguretat no es pot negociar a canvi de cap pagament en especies, ni de subvencions, ni d’infraestructures, ni de comissions. Ni tan sols cedint al xantatge de l’eterna amenaça de la paralització econòmica". 

Paraules clau:

Notícies relacionades