Back to top

Els empresaris constaten una millora de la situació econòmica

Un 70% de les empreses consultades en el marc de la 30a onada del Radar Cambra de Reus admeten que la situació econòmica d'aquest segon trimestre del 2021 ha millorat notablement.

Els mesos d'abril, maig i juny han estat un període de molts bons resultats per als empresaris del territori. Aquesta és la dada més remarcada de la 30a onada del Radar Cambra impulsat trimestralment per la Cambra de Comerç de Reus. Per primera vegada, des de l'inici de la pandèmia, la situació econòmica dels empresaris ha millorat. 

Canvi de tendència en positiu

Un 70% de les empreses consultades admeten que la situació econòmica d'aquest segon trimestre del 2021 ha millorat notablement. De fet, el 27% d'aquestes consideren que l'activitat econòmica del sector ja s'ha recuperat. Uns molt bons resultats que marquen un canvi de tendència en positiu respecte el trimestre passat.

La vacunació, un factor clau

Un creixement econòmic causat principalment per l'increment de vendes i la millora de la situació sanitària. Un factor clau, segons l'estudi, ha estat la vacunació. En aquest sentit, des de la Cambra de Comerç de Reus, es continua demanant als treballadors de les empreses que es vacunin amb pauta completa. De fet, gairebé la meitat dels enquestats creuen que la vacunació és un factor clau per a la recuperació econòmica. A més, segons la regidoria d'empresa i ocupació del consistori, l'ocupació ha augmentat durant l'estiu.

'Veiem la llum al final del túnel' 

Del 41% dels enquestats que consideraven la situació com a dolenta fa tres mesos, ara aquesta xifra se situa només en el 17%. Un canvi de tendència que fa veure la llum al final del túnel.

Paraules clau:

Notícies relacionades