Back to top

Els hospitals de Reus i Tarragona s'alien per oferir el servei de Cirurgia Toràcica

Aquest acord garantirà la continuïtat assistencial, evitarà els desplaçaments innecessaris i minimitzarà les demores en l’atenció

L’Hospital Universitari Joan XXIII i l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus fan front comú per oferir de manera conjunta el servei de Cirurgia Toràcica (SCCT). L’aliança, coordinada per la Regió Sanitària Camp de Tarragona, consisteix en la col·laboració dels professionals dels dos centres i la proporció dels recursos materials i tecnològics necessaris, així com les instal·lacions. El propòsit és oferir una assistència i resposta adequada a la creixent demanda de patologia toràcica; també garantir la continuïtat assistencial, la variabilitat clínica i la qualitat del servei, evitant desplaçaments innecessaris i demores en l’atenció.

La cirurgia toràcica és la que comprèn els aspectes quirúrgics de la paret toràcica, pleura, pulmó, arbre traqueo-bronquial, mediastí i diafragma.

L’activitat la desenvoluparan els facultatius especialistes en Cirurgia Toràcica d’ambdós centres, aprofitant les sinergies ja existents. La coordinació l’efectuarà el cap de secció de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Joan XXIII; serà qui gestioni els especialistes, la seva participació i la integració en el projecte. Els hospitals disposaran d’un adjunt que s’encarregarà de la coordinació diària. La definició de l’encaix del projecte a cada centre es realitzarà conjuntament, validada per les direccions dels mateixos hospitals, que es reuniran amb el coordinador periòdicament per tractar l’evolució del servei.

Activitats

El SCCT realitzarà consultes externes de Cirurgia Toràcica (primeres i segones visites) i consultes internes per als pacients ingressats a hospitalització convencional, sociosanitari i per pacients atesos a Urgències. També completarà consultes no presencials asincròniques i per teleconsulta provinents de l’Atenció Primària.

Cirurgia Torcica hospital Joan XXIII

Sempre de guàrdia

La unitat realitzarà activitat quirúrgica d’alta definició. El SCCT es planificarà de forma que l’activitat especialitzada es resolgui, habitualment, en el centre més proper o accessible. Per garantir la cobertura, els 365 dies i les 24 hores, comptarà amb una doble roda de facultatius especialistes. El primer especialista de guàrdia localitzada podrà ser activat pels metges dels dos centres; aquest primer especialista podrà activar, també, el segon en cas de precisar assistència en una intervenció quirúrgica complexa o si s’ha de desplaçar a un dels dos centres per dur a terme un tractament específic. Hi haurà, sempre, un especialista de guàrdia en festius i caps de setmana per mantenir l’assistència continuada als malalts ingressats.

Avantatges d’una aliança estratègica i funcional

Amb la nova unitat, s’agilitza el procés diagnòstic i terapèutic de les neoplàsies del tòrax, es reforça l’accessibilitat i es redueix la llista d’espera gràcies a l’existència de dos blocs quirúrgics. Creix, també, la plantilla d’especialistes alliberats per iniciar projectes assistencials fonamentals per garantir l’excel·lència clínica a les regions sanitàries.

Paraules clau:

Notícies relacionades